Astudiaethau Addysg Gynradd (Dwyieithog) / Primary Education Studies (Bilingual) at Cardiff Metropolitan University - UCAS

Cardiff Metropolitan University

Degree level: Undergraduate
Awarded by: Cardiff Metropolitan University (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Astudiaethau Addysg Gynradd (Dwyieithog) / Primary Education Studies (Bilingual)

Course summary

Bydd y radd BA mewn Astudiaethau Addysg Gynradd yn sicrhau bod gennych chi ddealltwriaeth dda o faterion sylfaenol ym maes addysg mewn cyd-destunau ac amgylcheddau amrywiol. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar y sector cynradd yn benodol, a bydd yn sylfaen ddelfrydol i’r rhai sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd ym maes addysg gynradd. Hefyd, mae’r radd hon yn addas i’r rhai sydd â diddordeb mewn gweithio ym meysydd ehangach addysg, iechyd a gwaith cymdeithasol. Mae dau lwybr astudio ar gael: D93T: BA (Hons) Primary Education Studies W93T: BA (Anrh) Astudiaethau Addysg Gynradd (Dwyieithog) / BA (Hons) Primary Education Studies (Bilingual)* Bydd cyfleoedd rheolaidd ar gyfer profiad seiliedig ar waith mewn ysgolion yn galluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewn ymarfer presennol gan ddefnyddio’r technolegau a’r strategaethau dysgu diweddaraf. Mae amrywiaeth eang o ysgolion wedi’u lleoli yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, a byddant yn rhoi cyfle i chi weld ymarfer o’r radd flaenaf ym mhob un o feysydd y cyfnod cynradd.

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Course does not award QTS

How to apply

Application codes

Course code:
W93T
Institution code:
C20
Campus name:
Cardiff Met - Cyncoed
Campus code:
2

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

If your qualifications are not listed above, please contact Cardiff Met Admissions who will advise you.

Please click the following link to find out more about qualification requirements for this course

https://www.cardiffmet.ac.uk/w93t

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


English language requirements

TestGradeAdditional details
IELTS (Academic)6No element lower than 5.5. Academic IELTS test required.
PTE Academic52No element lower than 51
TOEFL (iBT)72TOEFL Internet required.
Cambridge English AdvancedLevel B2Minimum 169 (no element lower than 162)

Student Outcomes

Operated by the Office for Students
55%
Employment after 15 months (Most common jobs)
75%
Go onto work and study

The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

England £9250 Year 1
Northern Ireland £9250 Year 1
Scotland £9250 Year 1
Wales £9250 Year 1
Channel Islands £9250 Year 1
Republic of Ireland £9250 Year 1
EU £16000 Year 1
International £16000 Year 1

Additional fee information

For additional costs relating to this programme, please refer to https://www.cardiffmet.ac.uk/additionalcosts
Astudiaethau Addysg Gynradd (Dwyieithog) / Primary Education Studies (Bilingual) at Cardiff Metropolitan University - UCAS