Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

BA Eiriolaeth Mae cyrsiau eiriolaeth wedi’u datblygu yn YDDS i sicrhau bod gallu unigolion i weithredu’n annibynnol a gwneud eu dewisiadau rhydd eu hunain, grymuso a llais yr unigolyn a/neu gymuned yn cael eu hyrwyddo ym mhob agwedd ar gymdeithas. Pam dewis y cwrs hwn? Dyma’r cymhwyster BA Eiriolaeth cyntaf yng Nghymru a’r DU. Caiff yr holl gynnwys ei adeiladu ar y cyd ag eiriolwyr proffesiynol yng Nghymru o gasgliad eang o ymarferwyr, sy’n alinio â chyfarwyddebau Llywodraeth Cymru. Staff sy’n ymchwilwyr gweithredol a hefyd yn ymgysylltu â damcaniaeth ac arfer yn y sector, ochr yn ochr â gwyr a gwragedd gwadd o amrywiaeth eang o sefydliadau. Darlithwyr gwadd sy’n rhan o arfer. Cyfleoedd i archwilio damcaniaeth a pholisi ar waith drwy gyfleoedd i fynd ar leoliadau ac i wirfoddoli.


How to apply

Application codes

Course code:
ITH1
Institution code:
T80
Campus name:
Carmarthen Campus
Campus code:
C

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


Unistats information

Operated by the Office for Students
80%
Student satisfaction
45%
Employment after 15 months (Most common jobs)
70%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Eiriolaeth at University of Wales Trinity Saint David - UCAS