University of Wales Trinity Saint David

Degree level: Undergraduate
Awarded by: University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Gwaith gyda Phobl Ifanc gyda Blwyddyn Sylfaen

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Gan ganolbwyntio ar bobl ifanc, ac o safbwynt y gwyddorau cymdeithasol, mae’r rhaglen BA Gwaith gyda Phobl Ifanc yn bwrw golwg manwl ar ystod eang o heriau cyfredol a chyfoes y mae pobl ifanc yn eu hwynebu. Pam dewis y cwrs hwn? 1. Datblygu’ch sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o weithio gyda phobl ifanc drwy ymgysylltu â darlithwyr brwdfrydig, cefnogol a dwyieithog sydd â chymwysterau proffesiynol yn y maes gydag arbenigedd cydnabyddedig. 2. Dewis o ystod o wasanaethau ehangach i bobl ifanc wrth wneud eich lleoliad arsylwi 3. Archwilio arfer gyda phobl ifanc a’u cymunedau. 4. Paratoi am gyfleodd gwaith megis cyfiawnder ieuenctid, iechyd a llesiant, datblygu cymunedol, menter gymdeithasol a’r heddlu. 5. Cyfle i astudio yn y Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog.

Course details

Modules

Blwyddyn Sylfaen – Lefel 3 Sgiliau Goroesi Academaidd (30 credyd; gorfodol) Cyflwyniad i Fywyd Prifysgol: Ffynnu fel Myfyriwr (30 credyd; gorfodol) Cyflwyniad i Arfer Gwaith Ieuenctid (60 credyd; gorfodol). Blwyddyn Un – Lefel 4 (Tyst AU, Dip AU a BA) Sgiliau Astudio Academaidd i Fyfyrwyr (20 credyd; gorfodol) Sgiliau Cwnsela, Ymwybyddiaeth Ofalgar ac Arfer Therapiwtig (20 credyd; gorfodol) Arfer Proffesiynol: Egwyddorion a Chyd-destunau Gwaith gyda Phobl Ifanc (20 credyd; gorfodol) Deall Oedolaeth (20 credyd; gorfodol) Gwaith gyda Phobl Ifanc, Cymunedau a Theuluoedd (20 credyd; gorfodol) Pobl Ifanc a Chymdeithas 1: Eiriolaeth, Grymuso, Cyfranogiad a Hawliau (20 credyd; gorfodol). Blwyddyn Dau – Lefel 5 (Dip AU a BA) Arfer â Ffocws (40 credyd; gorfodol) Nid yw Unrhyw Un yn Rhy Fach i Wneud Gwahaniaeth: Gweithio gyda Phobl Ifanc i Greu Hinsawdd o Newid (20 credyd; gorfodol) Ymchwil Cymdeithasol ar gyfer Arfer Proffesiynol (20 credyd; gorfodol) Goruchwyliaeth, Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol (20 credyd; gorfodol) Pobl Ifanc a Chymdeithas 2: Iechyd Meddwl, Llesiant a Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (20 credyd; gorfodol). Blwyddyn Tri – Lefel 6 (BA) Traethawd Hir (40 credyd; gorfodol) Sgiliau Bywyd: Cyflogadwyedd a Llwybrau’r Dyfodol (20 credyd; gorfodol) Pobl Ifanc a Chymdeithas 3: Trawma, Camfanteisio a Phlentyndod Gwenwynig (20 credyd; gorfodol) Pobl Ifanc mewn Ffocws (20 credyd; gorfodol) Llesiant a Gwydnwch Pobl Ifanc (20 credyd; gorfodol).


How to apply

Application codes

Course code:
GPIF
Institution code:
T80
Campus name:
Carmarthen Campus
Campus code:
C

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Foundation

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


Unistats information

Operated by the Office for Students
80%
Student satisfaction
45%
Employment after 15 months (Most common jobs)
70%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Gwaith gyda Phobl Ifanc gyda Blwyddyn Sylfaen at University of Wales Trinity Saint David - UCAS