Aberystwyth University

Degree level: Undergraduate
Awarded by: Aberystwyth University (Prifysgol Aberystwyth)

Creu Cyfryngau

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Wrth ddewis astudio BA Creu Cyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth, cewch brofiad creadigol a bywiog heb ei ail. Byddwch yn astudio mewn adeilad modern sy’n cynnig cyfleusterau gwych, a staff brwdfrydig fydd yn eich ysbrydoli. Cewch ymwneud â phartneriaid megis y BBC, S4C, Boom, Fiction Factory, Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Theatr Arad Goch a llu o rhai eraill. Mae’r cwrs yma wedi ei ddylunio i sicrhau fod cydbwysedd rhwng profiad beirniadol a chreadigol, ac mae’n galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau deallusol, creadigol a thechnegol. Pam astudio Creu Cyfryngau yn Aberystwyth?

  • Adran egnïol a chreadigol lle daw drama a theatr, ffilm a’r cyfryngau, a senograffeg a dylunio theatr ynghyd.
  • Cyfuniad unigryw o ddulliau creadigol a beirniadol o ymdrin â’r pwnc.
  • Staff dysgu rhagorol ag ystod eang o arbenigedd ym maes ymchwil a chreu cyfryngau yn broffesiynol.
  • Cysylltiadau â phartneriaid allweddol yn y diwydiant fel BBC, S4C, BAFTA Cymru, Gŵyl Ffilm Tribeca (Efrog Newydd), Fiction Factory, Tinopolis, Gŵyl Ffilm Rhyngwladol Caeredin, Archif Sgrin a Sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Avid. Mae'r partneriaid hyn yn rhoi cyfle gwych i chi rwydweithio a chysylltu â'r diwydiant cyn graddio.
  • Cyfleusterau ac adnoddau rhagorol ar gyfer gwaith ymarferol: tair stiwdio ymarfer, pob un ag adnoddau technegol hyblyg; 2 stiwdio fawr ag offer o safon broffesiynol a rigiau goleuadau digidol a reolir drwy ETC Congo a phaneli rheoli Strand Lighting, offer PA Yamaha a Soundcraft, systemau clyweledol Sanyo a goleuadau Strand, a dau NXAMP; yn ogystal â chyfleusterau gwisgoedd a wardrob.
  • Cysylltiadau agos â Chanolfan y Celfyddydau ar y campws, sef un o’r canolfannau celfyddydau mwyaf yng Nghymru, sy’n cyflwyno gwaith theatr a dawns cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd.
  • Cymdeithasau drama egnïol myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.
  • Lleoliad daearyddol unigryw.
  • Cyfleoedd cyfnewid cyffrous yn Ewrop ac yn rhyngwladol.
Cyflogadwyedd Mae cyflogadwyedd yn rhan annatod o’n holl weithgareddau. Byddwch yn dysgu sgiliau gwerthfawr y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr. Yn eu plith mae: gweithio’n effeithiol mewn grŵp i ddatblygu, ymarfer a chynhyrchu digwyddiadau byw; defnyddio sgiliau creadigol, dyfeisgar a datrys problemau mewn amryw o sefyllfaoedd; ymchwilio, a chloriannu a threfnu gwybodaeth; saernïo a chyfleu syniadau’n effeithiol mewn amryw o sefyllfaoedd ac mewn amryw o ffyrdd; gweithio’n annibynnol a gydag eraill; trefnu'ch amser a defnyddio'ch sgiliau’n effeithiol. Beth fyddwch chi'n ei astudio? Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y mae'n bosibl y byddwch yn ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd. Y flwyddyn gyntaf: egwyddorion a sgiliau pob cam o'r broses gynhyrchu: ysgrifennu sgriptiau, saethu, cyfarwyddo a golygu; dulliau cyfoes o greu ffilmau a fideo, ynghyd â gwaith aml-gyfryngol byw; amodau gwaith a heriau cyfoes i’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt; sut i greu cwmni creadigol ar gyfer cyflwyno gwaith ensemble; datblygiadau allweddol yn hanes, theori a dadansoddiad ffilm a theledu. Yr ail flwyddyn: dulliau cyfoes o greu a chyflwyno traethodau fideo; gwaith cynhyrchu ar raddfa lawn dan gyfarwyddyd aelodau staff; technegau cynhyrchu, gwneud ffilmiau dogfennol ac ysgrifennu ar gyfer ffilm a theledu; agweddau ar hanes ffilm, teledu a’r diwydiannau creadigol yn Nghymru ac ar draws y byd; agweddau ar berthynas y cyfryngau a’r gymdeithas gyfoes. Y flwyddyn olaf: creu gwaith creadigol annibynnol; cwblhau prosiect ymchwil mawr ac astudiaethau damcaniaethol uwch; mireinio sgiliau mewn prosiectau cynhyrchu unigol ac mewn grŵp; datblygu sgiliau mentergarwch drwy archwilio cyflwr cyfoes y diwydiannau creadigol; sgriptio ar gyfer cynyrchiadau cyfryngol ac amlgyfrwng llawn; paratoi a chynllunio gyrfa greadigol.


How to apply

Application codes

Course code:
P310
Institution code:
A40
Campus name:
Main Site (Aberystwyth)
Campus code:
-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Applicants are selected on their individual merits and offers can vary. We allow you flexibility in meeting our entry requirements, and all qualifications that you have already gained, or are working towards, will be considered when reviewing your application. We have an inclusive policy which recognises a broad range of qualifications. The entry requirements listed above represent typical offers for some of the most popular qualifications taken by applicants. If you cannot find the qualifications that you are studying (or have previously studied) please contact our Undergraduate Admissions Office (Telephone: +44 (0)1970 622021; Email: [email protected]) for advice on your eligibility and details of the typical offer you are likely to receive.

Additional entry requirements

Other

A minimum grade C or grade 4 pass in GCSE (or equivalent) English or Welsh is a requirement for entry to all our degree schemes. Business, Mathematics, Psychology and Science degree schemes also require a minimum grade C or grade 4 pass in GCSE (or equivalent).


English language requirements

TestGradeAdditional details
Cambridge English AdvancedB
Cambridge English ProficiencyC
IELTS (Academic)6.5With minimum 5.5 in each component.
PTE Academic62With minimum scores of 51 in each component.
TOEFL (iBT)88With minimum scores in components as follows: Listening 21; Writing 21; Reading 22; Speaking 23.

If you are an international student needing more information about the English Language requirement for your course (e.g. country-specific English Language tests, Partner Institution tests, EU/EEA English Language qualifications where the school curriculum is taught in a native language) please contact the Undergraduate Admissions Office for further advice.


Unistats information

Operated by the Office for Students
No data
Student satisfaction
75%
Employment after 15 months (Most common jobs)
90%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
Republic of Ireland £9000 Year 1
EU £15375 Year 1
International £15375 Year 1

Additional fee information

The UK and Welsh Governments have confirmed that EU students commencing their studies in the academic year 2021/22 will no longer be eligible for home fee status. Fees for EU students will therefore be charged in line with international fees from 2021/22 onwards. Please note Irish nationals will continue to be eligible for home fee status and support by the Welsh Government under the Common Travel Area arrangement
Creu Cyfryngau at Aberystwyth University - UCAS