University of South Wales

Degree level: Undergraduate
Awarded by: University of South Wales (Prifysgol De Cymru)

Perfformio, Theatr a'r Cyfryngau

Course options

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Cwrs arloesol sy’n cynhyrchu ymarferwyr o’r radd flaenaf i weithio yn y diwydiannau creadigol (theatr a’r cyfryngau) yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r cwrs yn ateb galwad sefydliadau theatr a chyfryngau yng Nghymru am weithwyr creadigol dwyieithog medrus. Bydd yn paratoi myfyrwyr i weithio ar draws cyfryngau amrywiol a bydd myfyrwyr yn gweithio’n agos gyda’r diwydiant. Bydd y cwrs yn eich galluogi i gymryd y camau cyntaf i’r diwydiannau creadigol yng Nghymru, ac yn cwmpasu opsiynau gyrfaol o bob math gan gynnwys gweithio fel actorion a chyfarwyddwyr theatr a theledu, rheolwyr llwyfan, dramodwyr/sgriptwyr, ymchwilwyr, cynhyrchwyr a chyflwynwyr teledu, ac athrawon. Caiff y cwrs ei ddysgu yng nghanol Caerdydd. Mae myfyrwyr y cwrs yn astudio ac yn creu ynghanol bwrlwm diwydiannau theatr a chyfryngau'r ddinas, a Chymru yn fwy cyffredinol. Bydd y cwrs Perfformio, Cyfryngau a Diwylliant yn ddewis perffaith i chi os ydych yn awyddus i archwilio posibiliadau creadigol y meysydd hyn gyda’r bwriad o sicrhau gyrfa yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt, neu yrfa gyfochrog megis dysgu. Byddwch yn dysgu i feddwl yn greadigol ac i ystyried a gwerthuso gwerth diwylliannol y celfyddydau perfformio. Bydd y cwrs yn dysgu sgiliau ymarferol fydd yn eich galluogi i fod yn berson, hyderus, creadigol, a chyflogadwy gyda dealltwriaeth ddofn o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru ac yn fyd-eang. Addysgir 100% o’r cwrs hwn yn Gymraeg. An innovative course that produces world-class practitioners to work in the creative industries (theatre and media) in Wales and beyond. The course meets the demand from theatre and media organisations in Wales for skilled bilingual creative workers. It will prepare students to work across a variety of media and closely with industry. The course will enable you to take the first steps into the creative industries in Wales and cover all career options including working as theatre and television actors and directors, stage managers, playwrights / screenwriters, researchers, producers, tv presenters and teachers. The course is taught in the centre of Cardiff. Students will study and create at the heart of Cardiff’s theatre and media hub and the creative industries in Wales. The Performance, Theatre and Media course will be the perfect choice for you if you want to explore the creative possibilities of these fields and want to secure a career in the creative industries in Wales or beyond, or a related career such as teaching. You will learn to think creatively and to consider and evaluate the cultural value of the performing arts. The course will teach you practical skills that will enable you to be confident, creative, and employable with a deep understanding of the creative industries both in Wales and globally. 100% of this course is taught in Welsh.


How to apply

Application codes

Course code:
W410
Institution code:
W01
Campus name:
Cardiff
Campus code:
B

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Please click the following link to find out more about qualification requirements for this course

https://www.southwales.ac.uk/courses/ba-hons-perfformio-theatr-ar-cyfryngau/


Unistats information

Operated by the Office for Students

There is no data available for this course. For further information visit the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

No fee information has been provided for this course

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Perfformio, Theatr a'r Cyfryngau at University of South Wales - UCAS