University of Wales Trinity Saint David

Degree level: Undergraduate
Awarded by: University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Astudiaethau Addysg: Cynradd

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Mae'r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio gyda phlant, i'w ysbrydoli i fwynhau dysgu, ac i weithio mewn proffesiynau sydd yn gwneud gwahaniaeth i fywyd plant. Mae hwn yn gwrs poblogaidd mewn Prifysgol cyfeillgar lle rydych yn enw nid yn rhif. Mae BA Astudiaethau Addysg: Cynradd yn un o ychydig iawn o rhaglenni yn y Deyrnas Unedig sydd yn canolbwyntio ar astudio addysg yn y sector gynradd. Mae’r rhaglen ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, trwy gyfrwng y Saesneg ac yn ddwyieithog ac mae’r darlithwyr i gyd yn ddwyieithog. Gwneir dau leoliad arsylwadol gan bob myfyriwr a cheir cyfle i astudio dramor am semester.

Course details

Modules

Modylau enghreifftiol – Mapio’r Cwricwlwm. Datblygiad Unigol; Llwybrau Ymholi; Pynciau Llosg; Traethawd Hir.

Assessment method

Mae’r asesiadau’n cynnwys cyflwyniadau grŵp ac unigol , cyflwyniadau posteri academaidd, portffolios, aseiniadau ysgrifenedig ac astudiaethau achos. Nid oes arholiadau.


How to apply

Application codes

Course code:
14F3
Institution code:
T80
Campus name:
Carmarthen Campus
Campus code:
C

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


Unistats information

Operated by the Office for Students
85%
Student satisfaction
73%
Employment after 15 months (Most common jobs)
91%
Go onto work and study

The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data. For further information, see the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Astudiaethau Addysg: Cynradd at University of Wales Trinity Saint David - UCAS