Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, ac Astudiaethau Crefyddol (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig) at University of Wales Trinity Saint David - UCAS

University of Wales Trinity Saint David

Degree level: Postgraduate
Awarded by: University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, ac Astudiaethau Crefyddol (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig) (Taught)

Course summary

Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Uwchradd) Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, ac Astudiaethau Crefyddol SAC

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Secondary

Entry requirements

Gradd anrhydedd 2.2 a TGAU gradd C (neu 4) neu gyfwerth mewn Mathemateg neu Rifedd a Saesneg neu Iaith Gymraeg. Cyfweld. Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.


Fees and funding

Tuition fees

No fee information has been provided for this course

Tuition fee status depends on a number of criteria and varies according to where in the UK you will study. For further guidance on the criteria for home or overseas tuition fees, please refer to the UKCISA website .

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, ac Astudiaethau Crefyddol (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig) at University of Wales Trinity Saint David - UCAS