Aberystwyth University

Degree level: Undergraduate
Awarded by: Aberystwyth University (Prifysgol Aberystwyth)

Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi

Course options

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

TEF Gold

Aberystwyth University has opted into the TEF and received a Gold award.

Find out more about the TEF.

Pam astudio’r BA Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi yn Aberystwyth?

 • Bydd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn dy dywys i fyd creadigol mewn lleoliad heb ei ail. Ar lan y môr yng Ngheredigion, yng nghalon Cymru, byddi’n rhan o gymuned gyfeillgar, eang ei gorwelion.
 • Mae holl staff academaidd yr Adran yn ysgolheigion sy’n gwneud ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu meysydd astudio, gan gynnwys cyhoeddi llenyddiaeth, golygu a phrawf-ddarllen, a chyfieithu creadigol.
 • Byddi’n elwa ar gefnogaeth gan ddarlithydd Ysgrifennu Creadigol sy’n fardd ac yn awdur cyhoeddedig.
 • Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yw’r adran hynaf o’i bath – a chanddi gysylltiadau â gweisg, cyrff a mudiadau creadigol ar hyd a lled y wlad.
 • Os wyt ti’n mwynhau dysgu ieithoedd, gelli ddewis dysgu iaith Geltaidd arall yn ogystal â’r Gymraeg, sef Llydaweg, Gwyddeleg neu Aeleg yr Alban.
 • Bydd profiadau llenyddol cyhoeddus yn chwarae rhan bwysig yn y radd hon hefyd ac yn llwyfannau bywiog i weithgareddau’r cwrs, ee Cicio’r Bar, sef digwyddiad llenyddol chwarterol yng Nghanolfan y Celfyddydau, y Noson Llên a Chân flynyddol, a chylchgrawn llenyddol Y Ddraig.
 • Mae gan yr Adran gysylltiadau cryf â chyhoeddwyr a sefydliadau llenyddol lleol ac o’r herwydd mae’n rhan o gymuned greadigol eang a bywiog.
 • Bydd cyfle iti ymgymryd â phrofiad gwaith perthnasol.
 • Byddi’n gallu manteisio ar agosrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’i hadnoddau gwych.
 • Bydd y cwrs hwn yn sylfaen gadarn i yrfa ym maes ysgrifennu creadigol a chyhoeddi.
Mae ein modiwlau craidd yn cyflwyno ystod eang o sgiliau hanfodol: dealltwriaeth o wahanol ffurfiau llenyddol sylfaenol a’r gallu i’w harfer, ymateb yn hunanfeirniadol, ysgrifennu Cymraeg cywir mewn gwahanol gyweiriau, dealltwriaeth o’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru a thu hwnt ac, yn bennaf oll, y gallu i ysgrifennu’n gryno ac yn fwriadus. Byddwch hefyd yn astudio amrywiaeth eang o wahanol fodiwlau dewisol. Mae tri llwybr ar gael: 1 Llwybr iaith gyntaf gyda lefel A; 2 Llwybr ail iaith; 3 Llwybr iaith gyntaf heb lefel A Dyma rai o’r modiwlau a gynigir ar y cwrs hwn: Y flwyddyn 1af - Craidd: Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol; Sgiliau Astudio Iaith a Llên; Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar (iaith gyntaf); Ysgrifennu Cymraeg Graenus (ail iaith ac iaith gyntaf heb Lefel A) - Dewisol: Beirdd a Llenorion o 1900 Hyd Heddiw; Themâu a Ffigyrau Llên c.550–1900; Cymru a’r Celtiaid; Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad; Llydaweg: Cyflwyniad Rhai o fodiwlau Craidd yr 2ail a’r 3edd flwyddyn: Gweithdai Ysgrifennu Creadigol; Gloywi Iaith; Y Golygydd a’r Diwydiant Cyhoeddi; Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol; a'r modiwlau dewisol: Y Gymraeg yn y gweithle; Y Gynghanedd: Astudiaethau Trosi ac Addasu; Y Cyfieithydd a’r Sector Cyfieithu; Testunau bob lliw: darllen testunau Cymraeg LHDT+; Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif 1979–; Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar; Rhyddiaith y Dadeni; Dafydd ap Gwilym a’i gyfoeswyr; Pedair Cainc y Mabinogi; Traddodiad Benywaidd? Merched a Barddoniaeth yng Nghymru 1400–1800; Traethawd Estynedig; Cymraeg Ddoe a Heddiw: cyflwyniad i ieithyddiaeth. Sut bydda i’n cael fy addysgu? Yn y flwyddyn gyntaf, byddi’n datblygu seiliau cadarn ar gyfer meithrin sgiliau ysgrifennu, a byddi’n adeiladu ar hynny yn yr ail a’r drydedd flwyddyn drwy weithio’n fwy annibynnol o dan gyfarwyddyd. Erbyn y drydedd flwyddyn, bydd modd iti arbenigo ar un neu fwy o ffurfiau drwy weithio’n fwy annibynnol yn y modiwl Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol. Cefnogir y llwybr hwnnw drwy gydol y cwrs gradd gan fodiwlau craidd a dewisol sy’n rhoi sail ieithyddol a llenyddol gadarn iti gyflawni’r gwaith. Sut bydda i’n cael fy asesu? Byddi’n cael dy asesu ar sail arholiadau, profion ac ymarferion iaith, gwaith cwrs, gwaith prosiect, traethawd estynedig, asesu llafar, profiad gwaith, gweithgareddau sy’n asesu sgiliau arbennig, gwaith portffolio gan gynnwys ysgrifennu creadigol ac ymarferion cyfieithu.

Course details


How to apply

Application codes

Course code:
W840
Institution code:
A40
Campus name:
Main Site (Aberystwyth)
Campus code:
-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

 • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

A minimum grade C or grade 4 pass in GCSE (or equivalent) English or Welsh is a requirement for entry to all our degree schemes. Level 3 KS/FS Communication may be acceptable in lieu of GCSE English or Welsh. Applicants are selected on their individual merits and offers can vary. We allow you flexibility in meeting our entry requirements, and all qualifications that you have already gained, or are working towards, will be considered when reviewing your application. We have an inclusive policy which recognises a broad range of qualifications. The entry requirements listed above represent typical offers for some of the most popular qualifications taken by applicants. If you cannot find the qualifications that you are studying (or have previously studied) please contact our Undergraduate Admissions Office (Telephone: +44 (0)1970 622021; Email: [email protected]) for advice on your eligibility and details of the typical offer you are likely to receive.


Unistats information

Operated by the Office for Students

There is no data available for this course. For further information visit the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000* Year 1
England £9000* Year 1
Northern Ireland £9000* Year 1
Scotland £9000* Year 1
Wales £9000* Year 1
Channel Islands £9000* Year 1
International £13600 Year 1

*This is a provisional fee and subject to change.

Additional fee information

Tuition fees may rise for any successive years of study, mapped according to any inflation-linked maximum tuition fee permitted by the Welsh Government. These increases would also apply for the proportional fees charged for Year Abroad and Year in Industry. The latest fee information is available via the University's website. We recommend you check the updated fee information before applying. Up to date details of the relevant fees will be set out in our offer documentation, and your terms and conditions with us will describe how we may be entitled to increase or otherwise change fees during the period of your study with us. The fees position is different for overseas students. Costs not included in the tuition fee: The academic provision of the University includes certain elements of study away from Aberystwyth. These involve activities such as field trips in science degrees and visits to theatres, galleries and museums in humanities-based courses. The additional costs of such activities are not included in the overall University fee and you should, therefore, note the need to budget for them. Details of courses that have additional costs can be found on the Aberystwyth University website. These costs are given as an indication of likely cost and will vary as will the location and duration of the activity. Fuller details will be available from the department organising the activity.

Sponsorship information

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig pecyn gwerthfawr o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i gynorthwyo myfyrwyr. Mae ein cystadleuaeth Ysgoloriaeth Mynediad hirsefydlog yn golygu y gallech gael hyd at £2,000 y flwyddyn tuag at eich costau byw a’ch costau astudio. Gallwch gyfuno Ysgoloriaeth Mynediad gydag unrhyw un, neu â’n holl wobrau eraill, i wneud eich pecyn ariannol yn fwy gwerthfawr. Mae’n ein gwobrau’n cynnwys Bwrsariaeth Aberystwyth, sy’n dibynnu ar brawf modd, yr Ysgoloriaethau Chwaraeon a Cherddoriaeth, bwrsariaethau i rai sy’n gadael gofal/gofalwyr ifainc/myfyrwyr dieithredig ac ystod o wobrau adrannol-benodol. Ewch i’n gwefan i gael y manylion llawn.

Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi at Aberystwyth University - UCAS