Aberystwyth University

Degree level: Undergraduate
Awarded by: Aberystwyth University (Prifysgol Aberystwyth)

Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Bydd y radd Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi ichi ddealltwriaeth drylwyr o’r maes. Cewch gyfle i droi’ch llaw at nifer fawr o wahanol ffurfiau creadigol, o gerddi i straeon byrion, o lên meicro i lenyddiaeth ecffrastig - gan feithrin y gallu i’w defnyddio’n bwrpasol wrth greu. At hynny, cewch eich cyflwyno i faes eang y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru a’r tu hwnt, gyda golwg benodol ar weisg ac ar asiantaethau allweddol fel Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru. Mae ysgrifennu’n greadigol yn sgìl allweddol sy’n cyfoethogi ein bywydau ni i gyd. Yn Aberystwyth, cewch gyfle i ddatblygu a mireinio’ch sgiliau ysgrifennu creadigol mewn Adran a chanddi draddodiad hir o arwain yn y maes hwn. Mae’r cwrs hwn yn gyffrous ac yn hyblyg, ac mae’r sylw a roddir ynddo i’r diwydiant cyhoeddi ac i greadigrwydd fel ei gilydd yn ei wneud yn gwrs deinamig ac unigryw.


How to apply

Application codes

Course code:
W840
Institution code:
A40
Campus name:
Main Site (Aberystwyth)
Campus code:
-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

A minimum grade C or grade 4 pass in GCSE (or equivalent) English or Welsh is a requirement for entry to all our degree schemes. Business, Mathematics, Psychology and Science degree schemes also require a minimum grade C or grade 4 pass in GCSE (or equivalent).

Additional entry requirements

Other

Applicants are selected on their individual merits and offers can vary. We allow you flexibility in meeting our entry requirements, and all qualifications that you have already gained, or are working towards, will be considered when reviewing your application. We have an inclusive policy which recognises a broad range of qualifications. The entry requirements listed above represent typical offers for some of the most popular qualifications taken by applicants. If you cannot find the qualifications that you are studying (or have previously studied) please contact our Undergraduate Admissions Office (Telephone: +44 (0)1970 622021; Email: [email protected]) for advice on your eligibility and details of the typical offer you are likely to receive.


English language requirements

TestGradeAdditional details
Cambridge English AdvancedB
Cambridge English ProficiencyC
IELTS (Academic)6.5With minimum 5.5 in each component.
PTE Academic62With minimum scores of 51 in each component.
TOEFL (iBT)88With minimum scores in components as follows: Listening 21; Writing 21; Reading 22; Speaking 23.

If you are an international student needing more information about the English Language requirement for your course (e.g. country-specific English Language tests, Partner Institution tests, EU/EEA English Language qualifications where the school curriculum is taught in a native language) please contact the Undergraduate Admissions Office for further advice.


Unistats information

Operated by the Office for Students
No data
Student satisfaction
75%
Employment after 15 months (Most common jobs)
100%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
Republic of Ireland £9000 Year 1
EU £15375 Year 1
International £15375 Year 1

Additional fee information

The UK and Welsh Governments have confirmed that EU students commencing their studies in the academic year 2021/22 will no longer be eligible for home fee status. Fees for EU students will therefore be charged in line with international fees from 2021/22 onwards. Please note Irish nationals will continue to be eligible for home fee status and support by the Welsh Government under the Common Travel Area arrangement

Sponsorship information

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig pecyn gwerthfawr o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i gynorthwyo myfyrwyr. Mae ein cystadleuaeth Ysgoloriaeth Mynediad hirsefydlog yn golygu y gallech gael hyd at £2,000 y flwyddyn tuag at eich costau byw a’ch costau astudio. Gallwch gyfuno Ysgoloriaeth Mynediad gydag unrhyw un, neu â’n holl wobrau eraill, i wneud eich pecyn ariannol yn fwy gwerthfawr. Mae’n ein gwobrau’n cynnwys Bwrsariaeth Aberystwyth, sy’n dibynnu ar brawf modd, yr Ysgoloriaethau Chwaraeon a Cherddoriaeth, bwrsariaethau i rai sy’n gadael gofal/gofalwyr ifainc/myfyrwyr dieithredig ac ystod o wobrau adrannol-benodol. Ewch i’n gwefan i gael y manylion llawn.

Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi at Aberystwyth University - UCAS