Theatr Gerddorol at University of Wales Trinity Saint David - UCAS

Course summary

Mae’r Theatr Gerddorol (BA) yn rhaglen unigryw a addysgir yn ddwys dros gyfnod o ddwy flynedd, sy’n cynnig hyfforddiant ymarferol a fydd yn cymhwyso cyfranogwyr yn y disgyblaethau triphlyg, actio, canu a dawnsio. Trwy weithio gyda gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant, bydd y BA Theatr Gerddorol yn cynnig i berfformwyr ifanc gwrs astudio rhagorol ag iddo ffocws penodol sy’n berthnasol i’r diwydiant. Mae athrawon y cwrs wedi ymrwymo i ddatblygu artistiaid creadigol, sy’n meddwl yn annibynnol; artistiaid perthnasol i’r diwydiant. Mae pob aelod o’n staff addysgu yn weithwyr proffesiynol ym myd y theatr ac yn gweithio mewn addysg uwch yn ogystal â’r diwydiant. Dymuna’r Drindod Dewi Sant Caerdydd weld y cwrs hwn yn darparu graddedigion proffesiynol dawnus a chlir eu ffocws ar gyfer llwyfannau ledled Cymru a thu hwnt. Mae strwythur y cwrs yn uchelgeisiol ac mae’r profiadau mae’r myfyrwyr yn eu cael yn gyfoethog, yn amserol ac yn amrywiol, a fydd yn sicrhau eu bod yn cael eu paratoi’n drylwyr ar gyfer gyrfa ym maes y Theatr Gerddorol.


How to apply

Application codes

Course code:
THG2
Institution code:
T80
Campus name:
Cardiff (Caerdydd)
Campus code:
F

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Audition


Student Outcomes

Operated by the Office for Students

There is no data available for this course. For further information visit the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Theatr Gerddorol at University of Wales Trinity Saint David - UCAS