Addysg Gychwynnol Athrawon gyda SAC at University of South Wales - UCAS

University of South Wales

Degree level: Undergraduate
Awarded by: University of South Wales (Prifysgol De Cymru)

Addysg Gychwynnol Athrawon gyda SAC

Course summary

Ydych chi wastad wedi bod eisiau dysgu mewn ysgol gynradd a chael effaith wirioneddol a chadarnhaol ar fywydau plant? Os ydych chi'n fyfyriwr graddedig sydd ag angerdd am ddysgu ac addysgu arloesol yna mae'r cwrs TAR hwn ar eich cyfer chi. Mae'r cwrs blwyddyn hwn yn arwain at ddyfarnu Statws Athro Cymwysedig. Byddwch yn astudio yn y brifysgol ac mewn ysgolion cynradd i ysbrydoli dysgwyr i gyflawni pedwar diben y Cwricwlwm i Gymru. Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion sydd wedi'u dewis am eu darpariaeth ragorol a'u mentora o ansawdd uchel i athrawon dan hyfforddiant. Cewch gefnogaeth i ddatblygu eich sgiliau ym maes ymchwil ac ymholi, myfyrio beirniadol, technoleg ddigidol, addysgeg a'r Gymraeg wrth i chi adeiladu eich hunaniaeth athro unigryw eich hun. Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich arfogi gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC) sy'n eich galluogi i ddysgu yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Primary

How to apply

Application codes

Course code:
X123
Institution code:
W01
Campus name:
Newport
Campus code:
C

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Gofynion Gradd Gychwynnol: Gradd anrhydedd mewn maes sy'n gysylltiedig ag addysg gynradd, isafswm dosbarthiad 2:2; neu unrhyw radd anrhydedd isafswm dosbarthiad 2:2 lle cafwyd gradd Safon Uwch C neu uwch (neu gyfwerth) mewn maes pwnc cwricwlwm cynradd.

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)

Gwiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a thanysgrifiad i’r Gwasanaeth Diweddaru DBS. (Mae angen yr hyn sy’n gyfwerth dramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt o’r DU).

Interview

Mae angen cyfweliad ar gyfer y cwrs hwn. Cynhelir y cyfweliad yn ystod digwyddiad diwrnod dethol ar y campws (a gynhelir ar-lein ar hyn o bryd). Gofynnir i ymgeiswyr ddarllen erthygl mewn cyfnodolyn cyn y cyfweliad i baratoi ar gyfer trafodaeth grŵp o'r erthygl. Gofynnir hefyd i ymgeiswyr baratoi cyflwyniad unigol ymlaen llaw lle maent yn egluro sut y byddent yn dysgu sgil newydd i grŵp o blant. Dilynir hyn wedyn gan gyfweliad gyda phanel o aelodau o'r bartneriaeth.


Student Outcomes

Operated by the Office for Students

There is no data available for this course. For further information visit the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

No fee information has been provided for this course

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Addysg Gychwynnol Athrawon gyda SAC at University of South Wales - UCAS