Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

BA Perfformio (Performance) is an innovative, Welsh medium, course taught intensively over two years. The course develops multidisciplinary, confident performers who have strong knowledge of, and links with, the creative industries in Wales and beyond. / Mae’r Perfformio (BA) yn gwrs arloesol a addysgir yn ddwys dros gyfnod o ddwy flynedd. Mae’r cwrs yn datblygu perfformwyr amlddisgyblaethol, hyderus sydd â gwybodaeth gadarn am y diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt, a chysylltiadau â’r diwydiannau hynny. Chwiliwn am fyfyrwyr sydd â’r potensial i ddatblygu’n berfformwyr â’r gallu i berfformio yn y theatr, mewn neuaddau cyngerdd neu ar y radio ac mewn stiwdios teledu. Gan fod y cwrs yn un dwys – gyda sesiynau hyfforddi’n cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos – bydd gofyn i fyfyrwyr fod yn gorfforol ffit ac iach. Er gwaethaf hyn, yr elfen bwysicaf fydd parodrwydd i ddysgu gan arbenigwyr yn y maes ac ymateb i’r cyngor a roddir iddynt yn ystod eu gwaith beunyddiol. Yn y pen draw, dymuna Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant weld y cwrs hwn yn darparu graddedigion dawnus, hyblyg a phroffesiynol ar gyfer llwyfannau ledled Cymru a thu hwnt. Mae strwythur y cwrs yn uchelgeisiol ac mae’r profiadau mae’r myfyrwyr yn eu cael yn gyfoethog, yn amserol ac yn amrywiol, gan sicrhau eu bod yn cael eu paratoi’n drylwyr ar gyfer nifer o yrfaoedd gwahanol yn ymwneud â pherfformio.

Modules

Lefel 4 (Cert HE, Dip HE & BA) • Actio / Acting (20 credyd; gorfodol) • Arfer Arbenigol (Retrieval) / Independent Study (Retrieval) (20 credyd; dewisol) • Canu 1 / Singing 1 (20 credyd; gorfodol) • Dosbarth Perfformio / Performance Class (20 credyd; gorfodol) • Dysgu yn yr Oes Ddigidol / Learning in the Digital Era (20 credyd; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion; gorfodol) • Hyfforddiant Dawns 1 / Dance Training 1 (20 credyd; gorfodol) • Labordy Theatr / Theatre Laboratory (20 credyd; gorfodol). Lefel 5 (Dip HE & BA) • Actio 2 / Acting 2 (20 credyd; gorfodol) • Adalw / Retrieval (20 credyd; dewisol) • Canu 2 / Singing 2 (30 credyd; gorfodol) • Hyfforddiant Dawns 2 / Dance Training 2 (20 credyd; gorfodol) • Prosiect Cydweithredol / Collaborative Project (20 credyd; gorfodol) • Techneg Clyweld / Audition Technique (10 credyd; gorfodol) • Ysgogwyr Newid: Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy / Changemakers: Building your Personal Brand for Sustainable Employment (20 credyd; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion; gorfodol). Lefel 6 (BA) • Cynhyrchiad 1 / Production 1 (30 credyd; gorfodol) • Cynhyrchiad Terfynol / Final Production (30 credyd; gorfodol) • Diwydiannau Creadigol / Creative Industries (20 credyd; gorfodol) • Prosiect Annibynnol / Independent Project (40 credyd; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion; gorfodol).


How to apply

Application codes

Course code:
C68M
Institution code:
T80
Campus name:
Cardiff (Caerdydd)
Campus code:
F

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements


Unistats information

Operated by the Office for Students

There is no data available for this course. For further information visit the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Perfformio at University of Wales Trinity Saint David - UCAS