Perfformio Lleisiol at University of Wales Trinity Saint David - UCAS

Course summary

Mae ein gradd Perfformio Lleisiol yn rhaglen arbenigol i gantorion sy’n canolbwyntio ar y diwydiant. Gyda llwybrau ar gyfer y llais clasurol a phoblogaidd mae Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru yn darparu amgylchedd cyfoethog ac amrywiol ar gyfer arfer creadigol. Wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, cyflwynir y rhaglen gan academyddion ac ymarferwyr arbenigol o fri cenedlaethol a rhyngwladol o fewn cyfleuster arbenigol. Bydd pob myfyriwr ar y rhaglen BMus yn derbyn hyfforddiant 1-i-1 gyda thiwtor llais i ddatblygu techneg leisiol, a chymorth wrth ddatblygu dealltwriaeth o ddisgyblaeth eang perfformio lleisiol a phopeth sy’n gysylltiedig â hynny. Mae perfformio lleisiol yn ddisgyblaeth gymhleth sy’n dod â llu o sgiliau at ei gilydd o blith y celfyddydau perfformio; mae’r rhaglen hon yn cofleidio hynny a’i nod yw galluogi myfyrwyr i fod yn berfformwyr hyblyg ac addasadwy. Mae prif agweddau’r dysgu ar y cwrs BMus Perfformio Lleisiol yn cynnwys techneg leisiol ac astudio repertoire, crefft lwyfan, theori cerddoriaeth, recordio, iechyd lleisiol, y diwydiannau creadigol a nifer o gyfleoedd perfformio. Bob blwyddyn bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn prosiect perfformio dwys ar raddfa fawr yn gweithio gydag arbenigwyr y diwydiant i gyflwyno perfformiad cyhoeddus.

Modules

Lefel 4: Techneg Leisiol 1 Dawn Gerddorol Gyffredinol a Thechnegau Stiwdio Prosiect Perfformio 1 Repertoire ac Arddull 1 Dosbarth Perfformio Dysgu yn yr Oes Ddigidol Lefel 5: Techneg Leisiol 2 Perfformiad Ensemble Cyflwyno Perfformiad Prosiect Perfformio 2 Gwneuthurwyr newid: Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy Repertoire ac Arddull 2 (Dewisol) Trefniant Lleisiol (Dewisol) Lefel 6: Perfformiad Terfynol Arfer Proffesiynol ar gyfer Perfformio Y Diwydiannau Creadigol Prosiect Annibynnol

Assessment method

Asesir y rhaglen hon drwy ystod o ddulliau sy’n cynnig cyfleoedd i gyflwyno dysgu mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol drwy gydol y cwrs. Mae nifer o’r dulliau yn cynnwys perfformiadau, portffolios, asesiadau technegol, recordio, profi electronig, trefnu, ffug glyweliadau, podlediadau, ysgrifennu traethodau a chyflwyniadau.


How to apply

Application codes

Course code:
PEL1
Institution code:
T80
Campus name:
Cardiff Learning Centre
Campus code:
W

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements


Student Outcomes

Operated by the Office for Students
65%
Employment after 15 months (Most common jobs)
85%
Go onto work and study

The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Perfformio Lleisiol at University of Wales Trinity Saint David - UCAS