University of Wales Trinity Saint David

Degree level: Undergraduate
Awarded by: University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Astudiaethau Addysg

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

BA Astudiaethau Addysg Nod y rhaglen hon yw eich paratoi gyda'r wybodaeth a'r sgiliau i weithio gyda dysgwyr o bob oed ac mewn amrywiaeth o leoliadau. Rydym yn ceisio datblygu ein dysgwyr i fod yn feddylwyr beirniadol annibynnol sy'n barod i ymgysylltu a gweithredu fel asiantau newid yn y DU ac yn fyd-eang. Pam dewis y cwrs hwn 1. Y cyfle i astudio ystod o bynciau sy'n gysylltiedig ag addysg sy'n berthnasol i ystod eang o yrfaoedd gydag opsiynau llwybr unigryw yn caniatáu ichi arbenigo'ch astudiaethau mewn maes sy'n addas i chi. 2. Meintiau dosbarthiadau llai gyda darlithwyr cefnogol a phrofiadol sy'n rhoi'r dysgwr wrth galon y rhaglen. 3. Rhaglen sydd wedi'i hen sefydlu ac sydd wedi'i dysgu am dros 11 mlynedd yn Abertawe. 4. Cysylltiadau cyflogadwyedd rhagorol a chyfleoedd ar gyfer dilyniant ôl-raddedig. 5. Mae sesiynau wedi'u hamserlennu mewn ffordd sy'n addas i deuluoedd sy'n eich galluogi i astudio mewn amgylchedd cefnogol a gofalgar.

Course details


How to apply

Application codes

Course code:
ADD1
Institution code:
T80
Campus name:
SA1 Waterfront Campus, Swansea
Campus code:
T

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


Unistats information

Operated by the Office for Students
85%
Student satisfaction
73%
Employment after 15 months (Most common jobs)
91%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Astudiaethau Addysg at University of Wales Trinity Saint David - UCAS