University of Wales Trinity Saint David

Degree level: Undergraduate
Awarded by: University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Astudiaethau Addysg

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

BA Astudiaethau Addysg Nod y rhaglen hon yw eich paratoi gyda'r wybodaeth a'r sgiliau i weithio gyda dysgwyr o bob oed ac mewn amrywiaeth o leoliadau. Rydym yn ceisio datblygu ein dysgwyr i fod yn feddylwyr beirniadol annibynnol sy'n barod i ymgysylltu a gweithredu fel asiantau newid yn y DU ac yn fyd-eang. Pam dewis y cwrs hwn 1. Y cyfle i astudio ystod o bynciau sy'n gysylltiedig ag addysg sy'n berthnasol i ystod eang o yrfaoedd gydag opsiynau llwybr unigryw yn caniatáu ichi arbenigo'ch astudiaethau mewn maes sy'n addas i chi. 2. Meintiau dosbarthiadau llai gyda darlithwyr cefnogol a phrofiadol sy'n rhoi'r dysgwr wrth galon y rhaglen. 3. Rhaglen sydd wedi'i hen sefydlu ac sydd wedi'i dysgu am dros 11 mlynedd yn Abertawe. 4. Cysylltiadau cyflogadwyedd rhagorol a chyfleoedd ar gyfer dilyniant ôl-raddedig. 5. Mae sesiynau wedi'u hamserlennu mewn ffordd sy'n addas i deuluoedd sy'n eich galluogi i astudio mewn amgylchedd cefnogol a gofalgar.

Course details


How to apply

Application codes

Course code:
ADD1
Institution code:
T80
Campus name:
SA1 Waterfront Campus, Swansea
Campus code:
T

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


Unistats information

Operated by the Office for Students
85%
Student satisfaction
73%
Employment after 15 months (Most common jobs)
91%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Astudiaethau Addysg at University of Wales Trinity Saint David - UCAS