Aberystwyth University

Degree level: Undergraduate
Awarded by: Aberystwyth University (Prifysgol Aberystwyth)

Drama (Cyfrwng Cymraeg) (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig)

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Nod y cwrs Drama yw rhoi'r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen ar athrawon dan hyfforddiant i ddod yn athrawon llwyddiannus a all ddatblygu sgiliau dysgwyr wrth greu, perfformio a gwerthuso. Gan weithio o fewn Maes Dysgu a Phrofiad y Celfyddydau Mynegiadol, byddwch yn hyfforddi i ddysgu dysgwyr uchelgeisiol, galluog a chreadigol sy'n barod i ddysgu a defnyddio eu gwybodaeth a gafwyd i fyw bywydau boddhaus.

Modules

Sylwch: Y modiwlau a restrir isod yw'r rhai y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf a gallant newid. Fe'u cynhwysir yma i roi syniad o strwythur y cwrs. Mae'r modiwlau cod cyfredol yn cynnwys: • Addysgeg Effeithiol (30 credyd) • Gwerthuso Dysgu a Sgiliau (30 credyd) • Addysgeg a Gwybodaeth Cwricwlwm (30 credyd) • Astudiaethau Proffesiynol (30 credyd) Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am fodiwlau yn https://cyrsiau.aber.ac.uk/postgraduate/drama-education/#dysgu-ac-addysgu

Assessment method

Mae asesu ar y cwrs ar sawl ffurf gan gynnwys, er enghraifft: traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, cynlluniau gwersi, prosiect ymchwil weithredu. Nid oes unrhyw arholiadau ffurfiol. Asesir ymarfer yn barhaus trwy'r tri lleoliad yn barhaus.

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Secondary

How to apply

You can no longer submit a new application for courses starting in 2023.

If you already have a 2023 application and are in Clearing, you can add this course as a Clearing choice – contact the university or college first to check they have places.

Application codes

Course code:
3DGY
Institution code:
A40
Campus name:
Main Site (Aberystwyth)
Campus code:
-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

• Gradd Baglor y DU (Anrhydedd), neu gyfwerth rhyngwladol, mewn pwnc perthnasol. Dylai lleiafswm o 50% o gynnwys y radd Baglor hon fod yn berthnasol i'r pwnc rydych chi am ei ddysgu (hy Drama). • TGAU Gradd B naill ai am Gymraeg Iaith (Iaith Gyntaf) neu Gymraeg Llenyddiaeth, Saesneg Iaith neu Saesneg Llenyddiaeth. Os enillir gradd B am Gymraeg Llenyddiaeth neu Saesneg Llenyddiaeth rhaid cael o leiaf gradd C am Gymraeg Iaith (Iaith Gyntaf) neu Saesneg Iaith. Mae hefyd angen Gradd B am TGAU Mathemateg neu Fathemateg Rhifedd. Gall y Brifysgol gynnig Profion Cyfwerthedd TGAU yn y pynciau hyn i ymgeiswyr sydd heb y cymwysterau/graddau. • Mae profiad neu gyfnod arsylwi mewn ysgol yn fantais. Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfweliad yn rhan o’r drefn o ddethol.

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)

Interview


English language requirements

Rhaid i ymgeiswyr rhyngwladol ddangos bod ganddynt hyfedredd iaith Saesneg yn IELTS 7.0, gydag isafswm o 6.5 ym mhob cydran, neu gyfwerth.


Unistats information

Operated by the Office for Students

There is no data available for this course. For further information visit the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
Republic of Ireland £9000 Year 1
EU £15375 Year 1
International £15375 Year 1

Additional fee information

The UK and Welsh Governments have confirmed that EU students commencing their studies in the academic year 2021/22 will no longer be eligible for home fee status. Fees for EU students will therefore be charged in line with international fees from 2021/22 onwards. Please note Irish nationals will continue to be eligible for home fee status and support by the Welsh Government under the Common Travel Area arrangement
Drama (Cyfrwng Cymraeg) (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig) at Aberystwyth University - UCAS