Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol at Aberystwyth University - UCAS

Aberystwyth University

Degree level: Postgraduate
Awarded by: Aberystwyth University (Prifysgol Aberystwyth)

Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol (Taught)

Course options

There are other course options available which may have a different vacancy status or entry requirements – view the full list of options

Course summary

Trwy nawdd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, arweinir a dysgir y cynllun uwchraddedig cenedlaethol hwn, yn bennaf, gan Brifysgol Aberystwyth. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys elfen gydweithredol, a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant sy’n darparu ac yn dysgu’r modiwlau cyfieithu ar y pryd ac isdeitlo opsiynol. Mae’r cynllun hwn yn addas i unrhyw un sy’n dymuno datblygu gyrfa ym maes cyfieithu proffesiynol. Mae’n gynllun hyblyg iawn a gallwch ddewis un o dri llwybr: Tystysgrif (60 credyd), Diploma (120 credyd) neu MA (180 credyd). Mae’r cynllun yn cyfuno modiwlau arbenigol gyda chyfleoedd yn y gweithle ochr yn ochr â chyfieithwyr proffesiynol yn y sector cyfieithu. Byddwch yn cael cyfle i astudio damcaniaethau a thechnegau cyfieithu, technoleg ac adnoddau cyfieithu, yn ogystal â swyddogaeth y cyfieithydd yn y gweithle. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyfieithu o'r radd uchaf, a rhoddir pwyslais cryf ar sesiynau ymarferol, ac ar weithdai. Fe'ch cyflwynir i bob agwedd ar gyfieithu ac mae’r meysydd astudio’n cynnwys cyfieithu cyffredinol, cyfieithu deddfwriaethol ac arbenigol; technoleg cyfieithu; cyfieithu creadigol rhyngwladol; yn ogystal â chyfieithu ar y pryd, a ddarperir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Cewch hefyd ddewis cwblhau prosiect ymchwil. Bydd yr MA Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol yn rhoi cyfle ichi ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer datblygu gyrfa lwyddiannus ym maes cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd. Fel arbenigwyr iaith, bydd y cymhwyster hwn yn rhoi sylfaen gadarn iawn ichi fedru ymuno’n hyderus â’r diwydiant cyfieithu yng Nghymru, gan eich cynorthwyo i ymwneud yn llawn â’r agweddau ehangach hynny ar gyfieithu hefyd, megis isdeitlo. Byddwch yn ymgeisydd cryf hefyd ar gyfer unrhyw swydd sy’n gofyn am sgiliau golygu a phrawfddarllen, ac o ganlyniad i’ch sgiliau iaith cadarn, byddwch yn gaffaeliad mawr i’r gweithlu dwyieithog yng Nghymru.

Modules

A wide range of modules are offered, such as Introduction to Translation, Introduction to Translation Equipment, General Translation Portfolio, Specialized Translation Portfolio, Simultaneous Translation, Specialized Project, Mastering Language Skills, International Creative Translation.

Assessment method

A variety of teaching methods are used in order to prepare students thoroughly for a career in translation. These include practical workshops and face-to-face sessions as well as e-learning sessions. Full support and regular feedback are offered as students complete assignments and compile a translation portfolio.


Entry requirements

Entry requirements include a first degree in a relevant subject and completion of a language test in order to ensure fluency in written English and Welsh.


English language requirements

Programmes: Art; Biological, Environmental and Rural Sciences; Education; History and Welsh History; Information Studies; Law (Taught LLM courses); Management and Business; Modern Languages; Welsh IELTS:6.5 with minimum 5.5 in each component TOEFL:93 with minimum component scores: Listening 17, Writing 17, Reading 18, Speaking 20. Pearson PTE: 62 with minimum scores of 51 in each component

English language requirement: Postgraduate Programmes (General)

http://www.aber.ac.uk/en/postgrad/apply/english-language//


Fees and funding

Tuition fees

No fee information has been provided for this course

Tuition fee status depends on a number of criteria and varies according to where in the UK you will study. For further guidance on the criteria for home or overseas tuition fees, please refer to the UKCISA website .

Additional fee information

Please visit our website for details about Postgraduate Tuition Fees.
Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol at Aberystwyth University - UCAS