Addysg Gynradd gyda SAC at University of Wales Trinity Saint David - UCAS

Addysg Gynradd gyda SAC

University of Wales Trinity Saint David

Degree level: Undergraduate

Course summary

TEF Silver

University of Wales Trinity Saint David has opted into the TEF and received a Silver award.

Find out more about the TEF.

Darperir y cwrs BA Addysg Gynradd gyda SAC yng Nghaerfyrddin gan Ganolfan Addysg Athrawon De Orllewin Cymru. Mae’n canolbwyntio ar astudiaeth broffesiynol o holl amrediad addysg gynradd. Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio yn y fath fodd i addysgu a hyfforddi athrawon ar gyfer ysgolion Cymru a thu hwnt ond gan roi sylw penodol i gyd-destun ieithyddol a blaenoriaethau addysg yng Nghymru.

Course details

Modules

Mae’r ddarpariaeth brifysgol-seiliedig yn cynnwys modylau a gynlluniwyd er mwyn darparu dealltwriaeth eang o heriau a phleserau addysgu yn y 21ain ganrif. Enillir dealltwriaeth o amrywiaeth eang o agweddau ar waith ar draws yr ystod oed a’r cwricwlwm cynradd. O fewn y rhaglen mae pwyslais cryf ar TGCh a’r modd y dylai honno gefnogi dysgu mewn meysydd eraill o’r cwricwlwm.

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Primary

Unistats information

Operated by the Office for Students
92%
Student satisfaction
95%
Employment after 6 months (Most common jobs)
95%
Go onto work and study

The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data. For further information, see the Discover Uni website.

How to apply

Application deadlines

If your application is completed by the following date, it’s guaranteed to be considered:

15 January

*If you apply after this deadline, universities or colleges don’t have to consider your application if they’ve filled their spaces, so the sooner you apply, the better!

Application codes

You will need these codes when you add a choice to your application.

Course codeX123
Institution code T80
Campus nameCarmarthen Campus
Campus codeC

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

QualificationOfferFurther information
UCAS Tariff 115 points

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)

Interview

Audition


Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £11500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Addysg Gynradd gyda SAC at University of Wales Trinity Saint David - UCAS