Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Bydd graddedigion y cwrs hwn yn meddu ar yr wybodaeth, sgiliau, gwerthoedd ac anianawd i gyflawni statws athro cymwysedig (SAC) a bod yn athro proffesiynol, yn barod i weithio yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r cynnwys craidd yn cynnwys:

  • Lleoliad amgen – cyfle i brofi addysg yn ei hystyr ehangach;
  • Pontio – y broses lle bo gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol yn cwrdd, a chaiff y dull trawsnewidiol ei gyflawni;
  • Modylau gorfodol – cynnwys sy’n cael ei gyd-adeiladu a’i gyd-ddarparu (pedagogaidd a chysylltiedig â phwnc) y rhaglen a fydd yn sail i astudiaeth israddedig;
  • Dewisol – profiad yn yr ysgol ac a gefnogir gan y Brifysgol lle gall myfyrwyr ddewis dilyn trywydd ymholi mwy arbenigol er mwyn dyfnhau eu gwybodaeth o’r cwricwlwm.
  • Cynhadledd partneriaeth – y cyfle i rannu arfer gorau mewn digwyddiad cynhadledd er mwyn gallu trawsnewid y bartneriaeth;
  • Statws Athro Cymwysedig – llwybr proffesiynol gorfodol sy’n arwain at ddyfarniad statws athro cymwysedig;
  • Datblygu Sgiliau’r Gymraeg – llwybr proffesiynol gorfodol i ddatblygu hyder a gallu graddedigion wrth siarad Cymraeg.
Bydd cyfanswm o 24 awr wedi’i leoli mewn ysgol i gael profiad addysgu proffesiynol.

Modules

Lefel 4 • Astudiaethau Craidd Cylch 1: Y Dysgwr: pwy ydw i’n ei addysgu? (20 credyd) • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd Cylch 1: Arwain y Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Craidd Cylch 1: Dysgwyr, Ysgolion a Chymunedau: ble ydw i’n addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd Cylch 1: Ymchwilio’r Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (20 credyd) • Dysgu yn yr Oes Ddigidol (20 credyd; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion). Lefel 5 • Astudiaethau Craidd Cylch 2: Y Dysgwr: pwy ydw i’n ei addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd Cylch 2: Arwain y Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Craidd Cylch 2: Dysgwyr, Ysgolion a Chymunedau: ble ydw i’n addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd Cylch 2: Ymchwilio’r Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (30 credyd). Lefel 6 • Astudiaethau Craidd Cylch 3: Y Dysgwr: pwy ydw i’n ei addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd Cylch 3: Arwain y Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Craidd Cylch 3: Dysgwyr, Ysgolion a Chymunedau: ble ydw i’n addysgu? • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd Cylch 3: Ymchwilio’r Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (30 credyd). Mae pob modiwl yn orfodol.

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Primary

How to apply

Application codes

Course code:
X123
Institution code:
T80
Campus name:
Carmarthen Campus
Campus code:
C

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)

Interview

Audition


Unistats information

Operated by the Office for Students
85%
Student satisfaction
90%
Employment after 15 months (Most common jobs)
90%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Addysg Gynradd gyda SAC at University of Wales Trinity Saint David - UCAS