University of South Wales

Degree level: Undergraduate
Awarded by: University of South Wales (Prifysgol De Cymru)

Theatr a Drama

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Ydych chi eisiau creu? Arloesi? Perfformio? Dadansoddi? Bydd y cwrs hwn yn rhoi sail gadarn i chi fedru perfformio mewn sawl cyfrwng, yn ogystal â’r gallu deallusol y medrwch addasu i sawl swydd wahanol. Mae cynnwys y cwrs yn gyfredol, yn addasu’n gyson i adlewyrchu theatr yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r unig gwrs o’i fath sy’n bodoli yng Nghaerdydd. Mae natur hyblyg y cwrs rhoi cyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio ar eu diddordebau personol a’u hamcanion gyrfa. Cewch ystod o fodiwlau i’w dewis o’u plith nhw sy’n cynnwys; perfformio, actio, cyfarwyddo, theatr corfforol, theatr cerddorol a phoblogaidd, dyfeisio, sgriptio a thechnoleg theatr. Mae astudio yng Nghaerdydd yn cynnig cyfleoedd di-ri i chi fanteisio ar ddiwydiant celfyddydau sy’n ffynnu, o gynhyrchu teledu i leoliadau celfyddydau annibynnol, bydd hen ddigon ar gael i chi yn ystod eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Course details

Modules

Yn dy flwyddyn gyntaf byddi di’n astudio amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys dyfeisio, cyfarwyddo, actio, sgriptio, dylunio theatr, theatr gorfforol, dadansoddi drama, a gweithio’n amlgyfrwng. Mae’r cyflwyniad eclectig hwn yn rhoi i ti’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen er mwyn dewis ym mha feysydd rwyt ti eisiau arbenigo ynddynt yn dy ail a’th drydedd flwyddyn. Yn dibynnu ar gyfuniad y modiwlau a ddewisi, gelli ddewis cynhyrchu perfformiad ensemble fel rhan o’n gŵyl theatr myfyrwyr flynyddol, actio mewn cynhyrchiad theatr wedi’i gyfarwyddo neu’i ddylunio a’i reoli, cynnal prosiect ymchwil unigol ar bwnc o’th ddewis, neu gwblhau sgript hyd llawn y gellir ei berfformio fel darlleniad ymarfer.

Assessment method

Mae’r gwaith a gyflwynir gan ein myfyrwyr i’w asesu yr un mor amrywiol ac yn cynnwys cyflwyniadau cynhadledd, portffolios ar-lein, myfyrdod ar arfer a chynnal gweithdai, yn ogystal a thraethodau a gwaith perfformio.


How to apply

Application deadlines

If your application is completed by the following date, it’s guaranteed to be considered:

15 January

*If you apply after this deadline, universities or colleges don’t have to consider your application if they’ve filled their spaces, so the sooner you apply, the better!

Application codes

You will need these codes when you add a choice to your application.

Course codeW404
Institution code W01
Campus nameCardiff
Campus codeB

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

QualificationOfferFurther information
UCAS Tariff 80 - 112 points Nodir manylion tariff y gofynion mynediad a bydd y Brifysgol fel arfer yn gwneud cynnig sydd o fewn amrediad y cymwysterau hynny. Fel arfer, gofynnir i'r mwyafrif ennill y graddau uchaf, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar bob cais a bydd ymgeiswyr yn cael cynnig wedi'i deilwra ar eu cyfer. Mae cyfuniad o gymwysterau yn dderbyniol ac mae’n bosib y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yn dderbyniol.
A level CDD - BCC I gynnwys pwnc perthnasol. Nodir manylion y gofynion mynediad Lefel-A a bydd y Brifysgol fel arfer yn gwneud cynnig sydd o fewn amrediad y cymwysterau hynny. Fel arfer, gofynnir i'r mwyafrif ennill y graddau uchaf, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar bob cais a bydd ymgeiswyr yn cael cynnig wedi'i deilwra ar eu cyfer. Mae cyfuniadau gyda chymwysterau eraill a restrir yn dderbyniol ac mae’n bosib y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yn dderbyniol - cysylltwch ag [email protected] os gwelwch yn dda.
Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016) MMP - DMM I gynnwys pwnc perthnasol. Nodir manylion y gofynion mynediad BTEC a bydd y Brifysgol fel arfer yn gwneud cynnig sydd o fewn amrediad y cymwysterau hynny. Fel arfer, gofynnir i'r mwyafrif ennill y graddau uchaf, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar bob cais a bydd ymgeiswyr yn cael cynnig wedi'i deilwra ar eu cyfer. Mae cyfuniadau gyda chymwysterau eraill a restrir yn dderbyniol ac mae’n bosib y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yn dderbyniol - cysylltwch ag [email protected] os gwelwch yn dda.
Access to HE Diploma Pasio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch gyda lleiafswm o 80 o bwyntiau tariff UCAS
Welsh Baccalaureate - Advanced Skills Challenge Certificate (first teaching September 2015) D - A* Rydym yn derbyn Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru yn lle trydydd pwnc. Bydd y Brifysgol fel arfer yn gwneud cynnig sydd o fewn amrediad y graddau ar gyfer y Dystysgrif Her Sgiliau. Bydd y radd yn adlewyrchu'r hyn y byddai'n ddisgwyliedig ohonoch ar gyfer trydedd Lefel-A. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â [email protected] os gwelwch yn dda.

TGAU: Mae’r Brifysgol fel arfer yn gofyn am leiafswm o 5 TGAU sy’n cynnwys Gradd C/4 neu uwch Mathemateg/Rhifedd a Saesneg, neu’r cyfateb ond bydd amgylchiadau unigol yn cael eu hystyried.

Additional entry requirements

Interview


Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
International £12600 Year 1

Additional fee information

Students have access to a wide range of resources including textbooks, publications, and computers in the University’s library and via online resources. In most cases they are more than sufficient to complete a course of study. Where there are additional costs, either obligatory or optional, these are detailed on the University website (on individual course pages). Of course students may choose to purchase their own additional personal resources/tools over and above those listed to support their studies at their own expense. All stationery and printing costs are at a student’s own expense. Students from Wales and the EU may be eligible for a means-tested Welsh Government Learning Grant. Please visit the University website for full details.

Provider information

Visit our website

Our COVID-19 information

University of South Wales
Llantwit Road
Treforest
Pontypridd
CF37 1DL


Clearing contact details

Enquiries and Admissions Team

03455 767778

Course Clearing information

Additional information

Monday 10th August 2020 8.30am-5pm Tuesday 11th August 2020 8.30am-5pm Wednesday 12th August 2020 8.30am-5pm Thursday 13th August 2020 8am - 9pm Friday 14th August 2020 8am - 8pm Saturday 15th August 2020 7.30am - 6pm Sunday 16th August 2020 7.30am - 6pm All following other weekdays 8.30am - 5pm Monday-Thursday 8.30am - 4.30pm Friday Monday 31st August 2020 Closed (Bank Holiday)


Course contact details

Visit our course page
Theatr a Drama at University of South Wales - UCAS