University of South Wales

Degree level: Undergraduate
Awarded by: University of South Wales (Prifysgol De Cymru)

Addysg Gychwynnol Athrawon Cynradd gyda SAC

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Ydych chi eisiau dysgu mewn ysgol gynradd a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol go iawn i addysg pobl ifanc? Ydych chi’n angerddol am addysg gynradd ac yn awyddus i rannu’ch brwdfrydedd gydag eraill? Mae’r radd BA (Anrh) Addysg Gychwynnol i Athrawon Cynradd gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC) yn eich galluogi i ddod yn athro/athrawes gymwysedig, hyderus, arloesol sydd â’r gallu i adlewyrchu’n gritigol, o fewn tair blynedd. Mae’r cwrs yn cael ei gynnal yn y brifysgol ac mewn ysgolion cynradd er mwyn darparu profiadau dysgu ac addysgu dilys fydd yn paratoi athrawon dan hyfforddiant i ysbrydoli dysgwyr i gyflawni pedwar diben Cwricwlwm i Gymru. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth yn yr Ardaloedd Dysgu a Phrofiad, sgiliau ymarferol, sgiliau ehangach a chymwyseddau proffesiynol sydd angen i fod yn athro/athrawes arbennig o effeithiol.

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Primary

How to apply

Application codes

Course code:
X125
Institution code:
W01
Campus name:
Newport
Campus code:
C

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

TGAU: •Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiadau TGAU mewn unrhyw un o’r pynciau canlynol: Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg (Iaith gyntaf), Llenyddiaeth Gymraeg. Lle bo myfyrwyr wedi cael yr hyn sy’n gyfatebol i radd B/radd 5 mewn naill ai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael lleiafswm o radd C yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf). •Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd. •TGAU Gradd C /Gradd 4 mewn Cymraeg Iaith a Gwyddoniaeth. Trefniadau dros dro ar gyfer ymgeiswyr 2022 : Gellir ystyried ymgeiswyr â graddau D mewn TGAU Mathemateg / Rhifedd a / neu Saesneg Iaith / Cymraeg cyn belled â'u bod yn astudio'r TGAU hwnnw ar hyn o bryd a rhagwelir y byddech yn cael graddau C cyn dechrau ein cwrs. Gallwn hefyd wahodd ymgeiswyr sydd â graddau C yn y pynciau hyn ar hyn o bryd i gyfweliad. Os cynigir lle I chi ar y cwrs, cewch cefnogaeth yn ystod y flwyddyn gyntaf i basio prawf cywerthedd i ddangos eich bod yn gyfwerth â gradd TGAU B cyn diwedd blwyddyn 1. Bydd gennych 3 chyfle i pasiwch y prawf hwn. Gall methu â phasio'r prawf eich atal rhag symud ymlaen i Flwyddyn 2.

Please click the following link to find out more about qualification requirements for this course

https://www.southwales.ac.uk/courses/ba-anrh-addysg-gychwynnol-athrawon-cynradd-gyda-sac/

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)

Interview


Unistats information

Operated by the Office for Students
83%
Student satisfaction
95%
Employment after 15 months (Most common jobs)
95%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
International £12600 Year 1

Additional fee information

Students have access to a wide range of resources including textbooks, publications, and computers in the University’s library and via online resources. In most cases they are more than sufficient to complete a course of study. Where there are additional costs, either obligatory or optional, these are detailed on the University website (on individual course pages). Of course students may choose to purchase their own additional personal resources/tools over and above those listed to support their studies at their own expense. All stationery and printing costs are at a student’s own expense. Students from Wales and the EU may be eligible for a means-tested Welsh Government Learning Grant. Please visit the University website for full details.
Addysg Gychwynnol Athrawon Cynradd gyda SAC at University of South Wales - UCAS