Bioleg gyda Gwyddoniaeth Gytbwys (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig) at Aberystwyth University - UCAS

Aberystwyth University

Degree level: Undergraduate
Awarded by: Aberystwyth University (Prifysgol Aberystwyth)

Bioleg gyda Gwyddoniaeth Gytbwys (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig)

Course options

Course summary

Nod y cwrs Bioleg yw rhoi'r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen ar athrawon dan hyfforddiant i ddod yn athrawon llwyddiannus a all ddatblygu sgiliau a dealltwriaeth dysgwyr o Fioleg a'i chymhwyso. Byddwch yn hyfforddi i ddysgu dysgwyr uchelgeisiol, galluog a hyderus sy'n wybodus ac yn hyderus am y byd y tu hwnt i'r ysgol. Yn amodol ar gael ei achredu gan Education Workforce Council.

Modules

Sylwch: Y modiwlau a restrir isod yw'r rhai y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf a gallant newid. Fe'u cynhwysir yma i roi syniad o strwythur y cwrs. Mae'r modiwlau cod cyfredol yn cynnwys: • Addysgeg Effeithiol (30 credyd) • Gwerthuso Dysgu a Sgiliau (30 credyd) • Addysgeg a Gwybodaeth Cwricwlwm (30 credyd) • Astudiaethau Proffesiynol (30 credyd)

Assessment method

Mae asesu ar y cwrs ar sawl ffurf gan gynnwys, er enghraifft: traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, cynlluniau gwersi, prosiect ymchwil weithredu. Nid oes unrhyw arholiadau ffurfiol. Asesir ymarfer yn barhaus trwy'r tri lleoliad yn barhaus.

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Secondary

How to apply

Application codes

Course code:
3EGQ
Institution code:
A40
Campus name:
Main Site (Aberystwyth)
Campus code:
-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

• Gradd Baglor y DU (Anrhydedd), neu gyfwerth rhyngwladol, mewn pwnc perthnasol. Dylai lleiafswm o 50% o gynnwys y radd Baglor hon fod yn berthnasol i'r pwnc rydych chi am ei ddysgu (hy Bioleg). • TGAU Gradd B naill ai am Gymraeg Iaith (Iaith Gyntaf) neu Gymraeg Llenyddiaeth, Saesneg Iaith neu Saesneg Llenyddiaeth. Os enillir gradd B am Gymraeg Llenyddiaeth neu Saesneg Llenyddiaeth rhaid cael o leiaf gradd C am Gymraeg Iaith (Iaith Gyntaf) neu Saesneg Iaith. Mae hefyd angen Gradd B am TGAU Mathemateg neu Fathemateg Rhifedd. Gall y Brifysgol gynnig Profion Cyfwerthedd TGAU yn y pynciau hyn i ymgeiswyr sydd heb y cymwysterau/graddau. • Mae profiad neu gyfnod arsylwi mewn ysgol yn fantais. Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfweliad yn rhan o’r drefn o ddethol.

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


English language requirements

Rhaid i ymgeiswyr rhyngwladol ddangos bod ganddynt hyfedredd iaith Saesneg yn IELTS 7.0, gydag isafswm o 6.5 ym mhob cydran, neu gyfwerth.


Student Outcomes

Operated by the Office for Students

There is no data available for this course. For further information visit the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

Channel Islands £9000* Whole course
Republic of Ireland £9000* Whole course
EU £14280* Whole course
International £14280* Whole course

*This is a provisional fee and subject to change.

Additional fee information

Nid yw'r ffioedd dysgu TAR ar gyfer 2023-2024 wedi'u cadarnhau eto. Mae'r ffi dysgu cartref uchod ar gyfer astudio'n llawn amser yn 2021-2022 yn unig. Mae'r ffi ddysgu Ryngwladol uchod ar gyfer astudio'n llawn amser yn 2022-2023 yn unig. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.aber.ac.uk/en/study-with-us/fees/postgrad/fees/ maes o law.
Bioleg gyda Gwyddoniaeth Gytbwys (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig) at Aberystwyth University - UCAS