Cardiff University

Degree level: Undergraduate
Awarded by: Cardiff University (Prifysgol Caerdydd)

Cymraeg

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

TEF Silver

Cardiff University has opted into the TEF and received a Silver award.

Find out more about the TEF.

Mae’r BA yn y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn radd sy’n cael ei dysgu gan ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern. Mae’n gwrs tair blynedd â dau lwybr, un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg fel iaith gyntaf, ac un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg fel ail iaith. Yn y flwyddyn gyntaf bydd y carfannau hyn yn cael eu haddysgu ar wahân gan mwyaf. Daw myfyrwyr y ddau lwybr ynghyd ar gyfer y rhan fwyaf o’r modiwlau yn ystod blwyddyn dau, ac yn y flwyddyn olaf, addysgir pawb gyda'i gilydd. Mae’r cwrs yn cynnig ystod o fodiwlau craidd a dewisol i roi seiliau ichi yn yr iaith a’i llenyddiaeth, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu alwedigaethol. Nod allweddol arall yw sicrhau eich bod yn cael ysbrydoliaeth a boddhad wrth astudio’r Gymraeg a’i diwylliant. Yn y Gymru gyfoes, gyda thwf Llywodraeth Cymru a chyflwyno Deddf yr iaith Gymraeg, mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg ar lefel broffesiynol yn hynod ddeniadol i gyflogwyr. Mae astudio yng Nghaerdydd yn gyfle i elwa ar ymchwil sy’n gymdeithasol-berthnasol ac sy'n cyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg yn yr unfed ganrif ar hugain. Nodweddion nodedig Mae nodweddion nodedig y cwrs yn cynnwys: •y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy’n datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r byd academaidd ac i’r gweithle •modiwl craidd sy’n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfnod o brofiad gwaith •ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa •y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa •y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol •y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil •y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn

Course details


How to apply

Application deadlines

If your application is completed by the following date, it’s guaranteed to be considered:

15 January

*If you apply after this deadline, universities or colleges don’t have to consider your application if they’ve filled their spaces, so the sooner you apply, the better!

Application codes

You will need these codes when you add a choice to your application.

Course codeQ560
Institution code C15
Campus nameMain Site - Cardiff
Campus code-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

QualificationOfferFurther information
UCAS Tariff Not accepted
A level BBC - BCC To include grade B in Welsh First or Second Language. Excluding General Studies and Critical Thinking.
Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016) DM plus grade B in A Level Welsh First or Second Language. Humanities or Social Science subjects accepted plus predicted grade B in A Level Welsh First or Second Language.
Scottish Advanced Higher BBC - BCC To include grade B in Welsh First or Second Language. Excluding General Studies and Critical Thinking.
International Baccalaureate Diploma Programme IB Diploma with 665 in 3 Higher Level subjects, plus a Welsh language qualification.
Welsh Baccalaureate - Advanced Skills Challenge Certificate (first teaching September 2015) The Welsh Baccalaureate Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A Level at the A Level grades specified, excluding any subject specific requirements.
Extended Project A For applicants taking the EPQ qualification, an A in the EPQ can be recognised to lower the entry requirements by a single grade. For example an AAB offer would be “AAB from 3 A levels or ABB from 3 A levels and a grade A in the EPQ”. Please note that any subject specific requirements must be met.
GCSE/National 4/National 5 GCSE English or Welsh Language Grade C or 4, IGCSE English First Language grade C, IGCSE English as a Second Language grade C.

English language requirements

All applicants are expected to have demonstrable English language skills. Most courses ask for GCSE English grade C/4 or equivalent, but some courses ask for GCSE English grade B/6 or equivalent.

To find out more, please go to:

https://www.cardiff.ac.uk/study/international/english-language-requirements/undergraduate


Fees and funding

Tuition fees

Channel Islands £9000 Year 1
EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
International £17450 Year 1

Additional fee information

Home/EU/Channel Islands: Fees stated are for the 2020/21 academic year. Fees after year one The University reserves the right to increase tuition fees in the second and subsequent years of a course as permitted by law or Welsh Government policy. Where applicable we will notify you of any change in tuition fee by the end of June in the academic year before the one in which the fee will increase. Fees for entry in subsequent years are subject to increase and will be confirmed by the end of September in the year preceding your start date of your programme. Tuition fees cover all reasonable costs required for you to complete to the degree programme stated. Please note that you may choose to participate in study trips, associated placements or purchase equipment while studying on your degree programme which will be at your own cost. Tuition fees do not include living costs such as accommodation, subsistence or travel. Overseas: Fees stated are for 2020/21 entry and are fixed for the first three years of study. Where programmes run for longer than three years, any additional years of study will rise in line with forecast inflation, using the RPIX measure of inflation (this is equivalent to the Retail Price Index but excludes mortgage interest payments) plus 2%. The RPIX rate will be taken from April preceding the commencement of the year of study. Fees for entry in subsequent years are subject to increase and will be confirmed by the end of September in the year preceding your start date of your programme. Tuition fees cover all reasonable costs required for you to complete the degree programme stated. Please note that you may choose to participate in study trips, associated placements or purchase equipment while studying on your degree programme which will be at your own cost. Tuition fees do not include living costs such as accommodation, subsistence or travel.

Sponsorship information

Cardiff University has many scholarships on offer to our prospective students. Please see our website at http://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/funding/scholarships for further information.

Cymraeg at Cardiff University - UCAS