Cardiff University

Degree level: Undergraduate
Awarded by: Cardiff University (Prifysgol Caerdydd)

Cymraeg a’r Gweithle Proffesiynol

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

TEF Silver

Cardiff University has opted into the TEF and received a Silver award.

Find out more about the TEF.

Yn y Gymru gyfoes, gyda thwf sefydliadau megis Llywodraeth Cymru a chyflwyno Safonau’r Gymraeg, mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg ar lefel broffesiynol yn hynod ddeniadol i gyflogwyr. Yn yr un modd mae galw cynyddol am raddedigion â sgiliau a phrofiad galwedigaethol. Nod y Rhaglen gyffrous, gyfoes ac amrywiol hon yw cynhyrchu graddedigion sydd yn meddu ar sgiliau academaidd a sgiliau cyflogadwyedd o’r radd flaenaf er mwyn eu paratoi ar gyfer dilyn gyrfa lwyddiannus mewn ystod o feysydd gwahanol. Bydd y Rhaglen yn cynnig llwybr ac iddo ffocws galwedigaethol pendant a fydd yn meithrin ymwybyddiaeth a sgiliau priodol i’r gweithle proffesiynol ac i astudio maes y Gymraeg fel ei gilydd. Y nod fydd arfogi myfyrwyr â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ar gyfer y Gymraeg. Cynnwys hyn yrfaoedd sy’n gofyn am wybodaeth a sgiliau penodol, megis cyfieithu, cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, addysg neu’r diwydiant treftadaeth, ond ceir hefyd bwyslais ar sgiliau trosglwyddadwy. Bydd y rhain yn galluogi gweithlu i ddefnyddio’r Gymraeg ‘mewn ffyrdd mwy ymarferol, creadigol a difyr’, ys dywedodd y Prif Weinidog wrth lansio gweledigaeth ar gyfer miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Canolbwyntir ar agweddau megis y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig, y gallu i ddadansoddi a dehongli’r byd o’ch cwmpas mewn modd beirniadol a chreadigol, creu testunau a dogfennau proffesiynol, a’r gallu i weithredu’n annibynnol ar lefel uchel. Disgyblaeth y Gymraeg fydd craidd y Rhaglen a’r nod fydd darparu sgiliau a phrofiadau academaidd a galwedigaethol ar lefel uchel, megis darllen, dehongli a chynhyrchu amrywiaeth o destunau, datrys problemau, creu strategaethau a gweithio fel unigolyn ac mewn tîm. Elfen bwysig o’r Rhaglen yw’r cyfle i ymgymryd â chyfnodau o brofiad gwaith ar leoliad ym Mlynyddoedd 2 a 3 er mwyn cymhwyso’r wybodaeth a’r sgiliau a enillir mewn modd ymarferol i’r byd gwaith go iawn. Mae’r Rhaglen hon yn agored i fyfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg Safon Uwch iaith gyntaf neu ail iaith. Er mai’r un radd a enillir gan bob myfyriwr o gwblhau’r rhaglen astudio yn llwyddiannus, mae’r Ysgol yn cynnig llwybrau gwahanol i fyfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith ym Mlwyddyn 1 er mwyn eich cynorthwyo i bontio’n effeithiol rhwng Safon Uwch a lefel y radd. Bydd myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn astudio modiwlau penodol yn unol â’r llwybr a ddilynir. Ymhlith nodweddion mwyaf arwyddocaol y Rhaglen hon y mae: y cyfle i ddilyn llwybr sy’n gosod pwyslais ar agweddau galwedigaethol a datblygu sgiliau ymarferol sy’n eich paratoi ar gyfer y gweithle proffesiynol cyfoes Rhaglen sydd wedi ei gwreiddio yn nisgyblaeth y Gymraeg ac sy’n datblygu sgiliau perthnasol i’r byd academaidd ac i’r byd gwaith fel ei gilydd modiwlau craidd sy’n canolbwyntio ar gyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfle i ymgymryd â chyfnodau o brofiad gwaith ar leoliad ym Mlynyddoedd 2 a 3 er mwyn cymhwyso eich dealltwriaeth a’ch sgiliau i’r byd gwaith go iawn y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa y pwyslais a roddir ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol ystod o fodiwlau dewisol, amrywiol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant ac sy’n cynnig cyfle i arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil yn nisgyblaeth y Gymraeg

Course details


How to apply

Application deadlines

If your application is completed by the following date, it’s guaranteed to be considered:

15 January

*If you apply after this deadline, universities or colleges don’t have to consider your application if they’ve filled their spaces, so the sooner you apply, the better!

Application codes

You will need these codes when you add a choice to your application.

Course codeQ561
Institution code C15
Campus nameMain Site - Cardiff
Campus code-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

International applicants

Further information for International applicants can be found at http://http://www.cardiff.ac.uk/cy/study/international


Entry requirements

Qualification requirements

QualificationOfferFurther information
UCAS Tariff Not accepted
A level BBB - BBC To include B in Welsh First or Second Language. Excludes General Studies and Critical Thinking.
Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016) Grades DM plus B in Welsh First or Second Language A Level. Humanities or Social Science and predicted grade B in Welsh First or Second Language A Level.
Scottish Advanced Higher BBB - BBC To include B in Welsh First or Second Language. Excludes General Studies and Critical Thinking.
International Baccalaureate Diploma Programme Achieve IB Diploma with 665 in 3 HL subjects plus a Welsh Language qualification.
Welsh Baccalaureate - Advanced Skills Challenge Certificate (first teaching September 2015) The Advanced Welsh Baccalaureate Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A Level at the A Level grades specified, excluding any subject specific requirements.
Extended Project A For applicants taking the EPQ qualification, an A in the EPQ can be recognised to lower the entry requirements by a single grade. For example an AAB offer would be “AAB from 3 A levels or ABB from 3 A levels and a grade A in the EPQ”. Please note that any subject specific requirements must be met.
GCSE/National 4/National 5 GCSE English or Welsh Language Grade C or 4, or IGCSE English First Language grade C, or IGCSE English as a Second Language grade C.

English language requirements

All applicants are expected to have demonstrable English language skills. Most courses ask for GCSE English grade C/4 or equivalent, but some courses ask for GCSE English grade B/6 or equivalent.

To find out more, please go to:

https://www.cardiff.ac.uk/study/international/english-language-requirements/undergraduate


Fees and funding

Tuition fees

Channel Islands £9000 Year 1
EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
International £17450 Year 1

Additional fee information

Home/EU/Channel Islands: Fees stated are for the 2020/21 academic year. Fees after year one The University reserves the right to increase tuition fees in the second and subsequent years of a course as permitted by law or Welsh Government policy. Where applicable we will notify you of any change in tuition fee by the end of June in the academic year before the one in which the fee will increase. Fees for entry in subsequent years are subject to increase and will be confirmed by the end of September in the year preceding your start date of your programme. Tuition fees cover all reasonable costs required for you to complete to the degree programme stated. Please note that you may choose to participate in study trips, associated placements or purchase equipment while studying on your degree programme which will be at your own cost. Tuition fees do not include living costs such as accommodation, subsistence or travel. Overseas: Fees stated are for 2020/21 entry and are fixed for the first three years of study. Where programmes run for longer than three years, any additional years of study will rise in line with forecast inflation, using the RPIX measure of inflation (this is equivalent to the Retail Price Index but excludes mortgage interest payments) plus 2%. The RPIX rate will be taken from April preceding the commencement of the year of study. Fees for entry in subsequent years are subject to increase and will be confirmed by the end of September in the year preceding your start date of your programme. Tuition fees cover all reasonable costs required for you to complete the degree programme stated. Please note that you may choose to participate in study trips, associated placements or purchase equipment while studying on your degree programme which will be at your own cost. Tuition fees do not include living costs such as accommodation, subsistence or travel.

Sponsorship information

Cardiff University has many scholarships on offer to our prospective students. Please see our website at http://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/funding/scholarships for further information.

Cymraeg a’r Gweithle Proffesiynol at Cardiff University - UCAS