Drama (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig) at University of Wales Trinity Saint David - UCAS

University of Wales Trinity Saint David

Degree level: Postgraduate
Awarded by: University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Drama (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig) (Taught)

Course summary

Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Uwchradd) Drama SAC

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Secondary

Entry requirements

Gradd anrhydedd 2.2 a TGAU gradd C (neu 4) neu gyfwerth mewn Mathemateg neu Rifedd a Saesneg neu Iaith Gymraeg. Cyfweld. Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.


Fees and funding

Tuition fees

No fee information has been provided for this course

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Drama (TAR Uwchradd - Graddedigion yn unig) at University of Wales Trinity Saint David - UCAS