Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

BA Cymdeithaseg Mae ein cyrsiau Cymdeithaseg yn ymateb i’r angen hanfodol am ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda grwpiau, ac unigolion, sydd mewn perygl o gael eu heithrio, mewn ystod o leoliadau, e.e. addysg, iechyd a gofal cymdeithasol, cyfiawnder troseddol, llesiant, cyflogaeth, allgau, amrywiaeth ac anabledd. Pam astudio’r cwrs hwn? 1. Mae’r graddau hyn yn ffocysu ar Gymdeithaseg ar waith er mwyn darparu ecwiti a chydraddoldeb yn y gymdeithas. 2. Cyfleoedd i fynd ar leoliadau gwaith gyda chleientiaid mewn amgylchiadau bywyd go iawn. 3. Staff sy’n ymchwilwyr gweithredol sydd hefyd yn ymgysylltu â damcaniaeth ac arfer yn y sector, ochr yn ochr â siaradwyr gwadd o ystod eang o sefydliadau. 4. Opsiynau modylau ar draws amrywiaeth o feysydd pwnc. 5. Cyfleoedd i archwilio damcaniaeth ac arfer ar waith drwy leoliad a chyfleoedd i wirfoddoli.


How to apply

Application codes

Course code:
CYG1
Institution code:
T80
Campus name:
Carmarthen Campus
Campus code:
C

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


Unistats information

Operated by the Office for Students
59%
Student satisfaction
53%
Employment after 15 months (Most common jobs)
89%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Cymdeithaseg at University of Wales Trinity Saint David - UCAS