Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid at Bangor University - UCAS

Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid

Bangor University

Degree level: Undergraduate

Course summary

TEF Gold

Bangor University has opted into the TEF and received a Gold award.

Find out more about the TEF.

Mae hon yn radd amlddisgyblaethol i rai sydd a diddordeb mewn gweithio a phlant a phobl ifanc ond nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr gyrfa. Byddwch yn astudio modiwlau arloesol, a arweinir gan staff profiadol o’r Ysgol Addysg, i ddatblygu eich dealltwriaeth o hanes plentyndod, hawliau plant, natur plentyndod a swyddogaeth oedolion sy’n gweithio â phlant mewn cyd-destun cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol. Byddwch yn gwneud gwaith astudio academaidd ym meysydd seicoleg, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, addysg, iechyd a lles yn ymwneud a bywydau plant. Diffinnir Plentyndod fel bywyd plentyn o’i flynyddoedd cynnar i flynyddoedd yr arddegau, ac mae cynnwys y rhaglen yn canolbwyntio ar dair prif thema Plentyndod: Y Plentyn a’i (d)datblygiad Y Plentyn a chymdeithas Y Plentyn a byd addysg Bydd y rhaglen drwyddi draw yn hyrwyddo sgiliau astudio a dealltwriaeth i wneud ymchwil i faterion yn ymwneud a phlentyndod. Nod y radd Astudiaethau Plentyndod yw diwallu’r angen presennol am arbenigwyr gyda chymwysterau da a all weithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd mewn ystod o gyd-destunau, yn y gymuned ac mewn sefydliadau. Yn y rhaglen ceir cyfuniad o sylfaen academaidd gadarn ynghyd a dimensiwn ymarferol a gweithredol a fydd yn cynhyrchu gweithwyr proffesiynol a all ymdopi a sialensiau cymdeithas gyfoes a phrysur mewn gwlad ddwyieithog. Yn ystod y radd ceir cyfleoedd bob blwyddyn i fynd ar leoliadau i ddatblygu eich dealltwriaeth o agweddau ar anghenion a datblygiad plant ac i wneud ymchwil i faterion ac ymarfer cyfredol. Elfen allweddol o’r rhaglen yw’r amrywiaeth o siaradwyr gwadd ac ymweliadau addysgol, a fydd yn cyfoethogi’r hyn mae’r myfyrwyr yn ei ddysgu. Mae’r rhain yn cynnwys y cyfle i wirfoddoli a gwneud gwaith gyda phlant o gymunedau difreintiedig yn Romania ac i ymweld a Krakow yng ngwlad Pwyl a chydag arddangosfeydd mewn amgueddfeydd yn Lerpwl.

Course details

Modules

For details of the modular structure, please see the course description on Bangor University's website.


Unistats information

Operated by the Office for Students
85%
Student satisfaction
60%
Employment after 6 months (Most common jobs)
100%
Go onto work and study

The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data. For further information, see the Discover Uni website.

How to apply

Application deadlines

If your application is completed by the following date, it’s guaranteed to be considered:

15 January

*If you apply after this deadline, universities or colleges don’t have to consider your application if they’ve filled their spaces, so the sooner you apply, the better!

Application codes

You will need these codes when you add a choice to your application.

Course codeX314
Institution code B06
Campus nameMain Site
Campus code-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

QualificationOfferFurther information
UCAS Tariff 96 points Typical offer is based on a minimum of 96 tariff points from a Level 3 qualification* e.g. • A Levels • BTEC National/Extended Diploma and Cambridge Technical Extended Diploma: MMM • City & Guilds Advanced Technical/Extended Diploma: Merit • International Baccalaureate Diploma • Access: Pass Access to Higher Education Diploma • NCFE CACHE Level 3 Extended Diploma: Grade C • Irish Leaving Certificate: 96 points from a minimum of 4 Higher Subjects • Welsh Baccalaureate • All students are subject to checks from the Disclosure and Barring Service and this must be judged to be satisfactory before the start of work placements International Candidates: school leaving qualifications and college diplomas are accepted from countries worldwide (subject to minimum English Language requirements), details at: www.bangor.ac.uk/international/applying/entryrequirements We also welcome applications from mature applicants *For full details go to our website and for a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1

Additional fee information

Tuition fees and scholarship information for International applicants can be found here: https://www.bangor.ac.uk/international/future/Finance_and_scholarship.php
Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid at Bangor University - UCAS