Grwp Llandrillo Menai

BA (Anrh) Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Dwyieithog Cymraeg/Saesneg) / BA (Hons) Health and Social Care (Top up) (Bilingual Welsh/English) Grwp Llandrillo Menai Degree level: Undergraduate Awarded by: Bangor University (Prifysgol Bangor)

Back

Course options

There are other course options available which may have a different vacancy status or entry requirements – view the full list of options.

Course summary

Mae hwn yn gwrs atodol blwyddyn ar ôl cwblhau Gradd Sylfaen neu HND yn llwyddiannus.

Ydych chi'n chwilio am waith neu'n awyddus i gael dyrchafiad ym maes Iechyd, Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant neu faes sy'n ymwneud â pholisïau cyhoeddus a chymdeithasol? A fyddai gwybodaeth drylwyr a chyfredol am iechyd, gofal cymdeithasol, gofal plant a pholisïau cyhoeddus a chymdeithasol yn fanteisiol i'ch gyrfa?

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer gweithwyr newydd neu weithwyr proffesiynol sydd eisoes yn gweithio mewn ystod o feysydd cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Mae'r cwrs yn hyblyg a gellir ei deilwra i gyd-fynd ag ymrwymiadau eraill myfyrwyr. Caiff ei gyflwyno ar un diwrnod yr wythnos i fyfyrwyr rhan-amser a ddwywaith yr wythnos i fyfyrwyr llawn amser. Felly ceir cyfleoedd i astudio'n rhan-amser neu'n llawn amser i unigolion sydd un ai'n dychwelyd i addysg neu'n weithwyr cyflogedig sy'n awyddus i wella'u cymwysterau.

Noder fod rhai llwybrau dim ond ar gael ar safleoedd penodol.

Mae modiwlau o'r radd hon ar gael ar sail unigol fel Cyfleoedd Datblygu Parhaus (CDP) ar gyfer y sector.

This is a one year top up course following successful completion of a Foundation Degree or HND.

Are you looking for employment or promotion within Healthcare, Social Care, Childcare, or the field of public and social policy? Could your career benefit from an in-depth knowledge of current health, social, childcare, public or social policy?

This course is designed for new and existing professionals practising in a range of public, private and voluntary sector environments. The course is flexible, and can be fitted around other commitments students may have, as it is delivered on one day per week for part-time students and two days per week for full-time students. This allows opportunities for either part-time or full-time study, either for those returning to education or those who are in employment and wish to enhance their qualifications and employment status or opportunities.

Please note that certain pathways are only available at certain sites.

Modules from this degree are available on an individual basis as Continuous Development Opportunities (CPD) for the sector.

Course details

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Course does not award QTS

How to apply

Application deadlines

If your application is completed by the following date, it’s guaranteed to be considered:

15 January

*If you apply after this deadline, universities or colleges don’t have to consider your application if they’ve filled their spaces, so the sooner you apply, the better!

Application codes

You will need these codes when you add a choice to your application.

You are viewing a course summary page, please select a course option to see the application codes

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Qualification Offer Further information
UCAS Tariff Not accepted
A level Not accepted
Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016) Not accepted
Access to HE Diploma Not accepted
Scottish Higher Not accepted

FdA Health & Social Care or equivalent level 5 qualification.

Additional entry requirements

Interview

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


Fees and funding

Tuition fees

Channel Islands £8,300 Year 1
EU £8,300 Year 1
International £8,300 Year 1
England £8,300 Year 1
Northern Ireland £8,300 Year 1
Scotland £8,300 Year 1
Wales £8,300 Year 1

Additional fee information

*FEE FOR STUDENTS NEW TO GRWP LLANDRILLO MENAI. Students who are progressing from a Foundation Degree to a BA / BSc / BEng (Hons) Top up degree within Grwp Llandrillo Menai should contact their College for fee information

Provider information

Visit our website

Grwp Llandrillo Menai
Llandudno Road
Rhos-on-Sea
Colwyn Bay
LL28 4HZ


Course contact details

Visit our course page
General enquiries and admissions

01492 542338