Cardiff University

Cymraeg ac Addysg Cardiff University Degree level: Undergraduate Awarded by: Cardiff University (Prifysgol Caerdydd)

Back

Course options

Course summary

TEF Silver

Cardiff University has opted into the TEF and received a Silver award.

Find out more about the TEF.

Mae nifer o fyfyrwyr o’r farn bod astudio rhaglen gydanrhydedd yn brofiad gwerth chweil gan eu bod yn gallu gweld yr hyn sy'n debyg ac yn wahanol rhwng y ddau bwnc. Drwy gyfuno’r Gymraeg ac Addysg, byddwch yn ennill amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth a fydd yn fuddiol ar gyfer eich dyfodol.

CYMRAEG

Mae cwrs y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn cael ei ddysgu gan Ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae’n cynnig modiwlau craidd a dewisol i roi sylfaen ichi o ran iaith a llenyddiaeth, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa.

ADDYSG

Mae ein gwaith addysgu ar Addysg wedi ei seilio ar ein hymchwil ym myd addysg a’r datblygiadau diweddaraf o ran polisi ac ymarfer, gan gwmpasu agweddau ar ddiwylliant a hunaniaeth, plentyndod ac ieuenctid, rhywedd ac ethnigrwydd, a chyfiawnder cymdeithasol a chynhwysiad.

Mae modiwlau craidd wedi eu hanelu at ddatblygu dealltwriaeth ddofn o gyd-destunau cymdeithasol, hanesyddol, gwleidyddol, economaidd a datblygiadol addysg – yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Fel myfyriwr cydanrhydedd, fe welwch fod meysydd a safbwyntiau yn aml sy'n cysylltu pynciau, boed yn ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar.

Mae’r ddwy ysgol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r radd hon yn cynnig cwrs heriol o fodiwlau, sydd wedi’i gefnogi gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y myfyrwyr a’r staff.

NODYN: Fel arfer, mae'r radd gydanrhydedd hon yn agored dim ond i ddarpar fyfyrwyr sydd wedi astudio’r Gymraeg fel iaith gyntaf ar gyfer Safon Uwch. Os nad ydych wedi gwneud hynny ond eich bod yn teimlo bod eich Cymraeg o safon cyfatebol, anfonwch e-bost at cymraeg@caerdydd.ac.uk.

Nodweddion nodedig

CYMRAEG

Mae nodweddion nodedig y cwrs yn cynnwys:
•Y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy’n datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r byd academaidd ac i’r gweithle
•Modiwl craidd sy’n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfnod o brofiad gwaith
•Ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa
•Y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd i chi drwy gydol eich gyrfa
•Y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol
•Y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil
•Y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn

ADDYSG
•Er nad yw hwn yn gymhwyster addysgu, mae'n gyfle i astudio addysg mewn ffyrdd sy'n mynd y tu hwnt i ffocws ar ymarfer addysgu. Byddwch yn astudio’r dadleuon ehangach ynghylch addysg, gan osod y sylfaen ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd.
•Mae ein cysylltiadau agos â llunwyr polisi, yn ogystal ag ysgolion, colegau a sefydliadau addysg a hyfforddiant eraill lleol, yn darparu cyfleoedd ichi ymgysylltu o ddifrif ag addysgwyr ac arferion. Mae nodweddion unigryw'r cwrs yn cynnwys:
•Y cyfle ichi ddysgu mewn Ysgol a gyrhaeddodd y 3ydd safle yn y Deyrnas Unedig o ran ansawdd ymchwil mewn cymdeithaseg a’r 5ed safle o ran addysg yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF)
•Ymwneud â staff sy’n weithredol ym myd ymchwil ac addysgu
•Y pwyslais ar ddysgu’n annibynnol mewn amgylchedd a arweinir gan ymchwil
•Yr amrywiaeth o fodiwlau sydd ar gael mewn Ysgol amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol
•Y cyfle i astudio dramor

How to apply

Application deadlines

If your application is completed by the following date, it’s guaranteed to be considered:

15 January

*If you apply after this deadline, universities or colleges don’t have to consider your application if they’ve filled their spaces, so the sooner you apply, the better!

Application codes

You will need these codes when you add a choice to your application.

Course code QX53
Institution code C15
Campus name Main Site - Cardiff
Campus code -

This course may be available at alternative locations, please check if other course options are available

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Qualification Offer Further information
UCAS Tariff Not accepted
A level BBB - BBC to include grade B in A Level Welsh First Language. A- Level Welsh second language is not accepted.

All offers to exclude General Studies or Critical Thinking.
Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016) DM in Humanities or Social Science subjects plus B in Welsh First Language A-level
Extended Project A For applicants taking the EPQ qualification, an A in the EPQ can be recognised to lower the entry requirements by a single grade. For example an AAB offer would be “AAB from 3 A levels or ABB from 3 A levels and a grade A in the EPQ”. Please note that any subject specific requirements must be met.
GCSE/National 4/National 5 GCSE English or Welsh Language Grade C or 4
IGCSE English First Language grade C
IGCSE English as a Second Language grade C
International Baccalaureate Diploma Programme Achieve IB Diploma with 665 in 3 HL subjects plus a Welsh Language qualification.
Scottish Advanced Higher BBB - BBC to include grade B in A Level Welsh First Language. A- Level Welsh second language is not accepted.

All offers to exclude General Studies or Critical Thinking.
Welsh Baccalaureate - Advanced Skills Challenge Certificate (first teaching September 2015) The Welsh Baccalaureate Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A Level at the A Level grades specified, excluding any subject specific requirements.

Please click the following link to find out more about qualification requirements for this course

https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/courses/2018/education-and-welsh-ba

English language requirements

If you are an overseas applicant and your first language is not English, please visit our English Language requirements page for more information on our accepted qualifications: https://www.cardiff.ac.uk/study/international/english-language-requirements/undergraduate

Please click on the following link:

https://www.cardiff.ac.uk/study/international/english-language-requirements/undergraduate


Fees and funding

Tuition fees

Channel Islands £9,000 Year 1
EU £9,000 Year 1
International £16,950 Year 1
England £9,000 Year 1
Northern Ireland £9,000 Year 1
Scotland £9,000 Year 1
Wales £9,000 Year 1

Additional fee information

Home/EU/Channel Islands: Fees stated are for the 2019/20 academic year. Fees after year one The University reserves the right to increase tuition fees in the second and subsequent years of a course as permitted by law or Welsh Government policy. Where applicable we will notify you of any change in tuition fee by the end of June in the academic year before the one in which the fee will increase. Fees for entry in subsequent years are subject to increase and will be confirmed by the end of September in the year preceding your start date of your programme. Tuition fees cover all reasonable costs required for you to complete to the degree programme stated. Please note that you may choose to participate in study trips, associated placements or purchase equipment while studying on your degree programme which will be at your own cost. Tuition fees do not include living costs such as accommodation, subsistence or travel. Overseas: Fees stated are for 2019/20 entry and are fixed for the first three years of study. Where programmes run for longer than three years, any additional years of study will rise in line with forecast inflation, using the RPIX measure of inflation (this is equivalent to the Retail Price Index but excludes mortgage interest payments) plus 2%. The RPIX rate will be taken from April preceding the commencement of the year of study. Fees for entry in subsequent years are subject to increase and will be confirmed by the end of September in the year preceding your start date of your programme. Tuition fees cover all reasonable costs required for you to complete the degree programme stated. Please note that you may choose to participate in study trips, associated placements or purchase equipment while studying on your degree programme which will be at your own cost. Tuition fees do not include living costs such as accommodation, subsistence or travel.

Sponsorship information

Cardiff University has many scholarships on offer to our prospective students. Please see our website at http://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/funding/scholarships for further information.

Provider information

Visit our website

Cardiff University
PO Box 921
Cardiff
CF10 3XQ


Course contact details

Visit our course page
Admissions Team

029 2087 9999