Coleg Sir Gar

Amaethyddiaeth Coleg Sir Gar Degree level: Undergraduate

Back

Course options

Course summary

Caiff y BSc ei gyflwyno'n llawn amser ac yn rhan-amser, sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyfuno gwaith gydag addysg uwch. Mae'r cwrs yn un modiwlaidd a gall y myfyrwyr ennill ardystiad (credyd) ar gyfer unrhyw fodiwlau sydd wedi'u cwblhau'n llwyddiannus. Mae'r cwrs ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.
The BSc is provided on a full and part-time basis, allowing students to combine employment with higher education. The course is modular and students can gain certification (credit) for any successful completed modules. The course is available through the medium of English and Welsh.

How to apply

Application deadlines

If your application is completed by the following date, it’s guaranteed to be considered:

15 January

*If you apply after this deadline, universities or colleges don’t have to consider your application if they’ve filled their spaces, so the sooner you apply, the better!

Application codes

You will need these codes when you add a choice to your application.

Course code G4HW
Institution code C22
Campus name Main Site
Campus code -

This course may be available at alternative locations, please check if other course options are available

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Qualification Offer Further information
UCAS Tariff Entry will be granted to applicants who demonstrate the academic ability and potential to benefit from the programme. Students will be expected to have four GCSEs at grade C and above, plus 40 UCAS points.

Applications from mature learners who may not meet these criteria will be considered on their own merit at interview based on their experience and other qualifications they may have gained as they may be industrially relevant.

The college welcomes students with a range of appropriate vocational qualifications and experience to apply in addition to the traditional 'A' level route. These could include the Level 3 Baccalaureate, Apprenticeships, NVQs, AVCEs, National Diplomas and Advanced National Certificates, NPTC Level 3 Subsidiary Diploma and Diploma.

Rhoddir mynediad i ymgeiswyr sy'n dangos y gallu academaidd a'r potensial i elwa o'r rhaglen. Disgwylir i fyfyrwyr fod â phedwar TGAU gradd C ac uwch, ynghyd â 40 pwynt UCAS.

Bydd ceisiadau gan ddysgwyr hyn nad ydynt efallai'n bodloni'r meini prawf hyn yn cael eu hystyried yn ôl eu teilyngdod eu hunain mewn cyfweliad yn seiliedig ar eu profiad eu hunain a chymwysterau eraill y gallant fod wedi'u hennill sy'n berthnasol i'r diwydiant.

Mae'r coleg yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ag ystod o gymwysterau galwedigaethol priodol a phrofiad yn ogystal â'r llwybr Safon Uwch traddodiadol. Gallai'r rhain gynnwys y Fagloriaeth Lefel 3, Prentisiaethau, NVQs, AVCEs, Diplomâu Cenedlaethol a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch, Diploma Atodol a Diploma NPTC Lefel 3.


Fees and funding

Tuition fees

No fee information has been provided for this course

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.

Provider information

Visit our website

Coleg Sir Gar
Graig Campus
Sandy Road
Pwll
Llanelli
SA15 4DN


Course contact details

Visit our course page
Admissions Office

01554 748174

Fax: 01554 748170