Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus (Welsh, Media and Public Relations) at Swansea University - UCAS

Swansea University

Degree level: Undergraduate
Awarded by: Swansea University (Prifysgol Abertawe)

Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus (Welsh, Media and Public Relations)

Course summary

Mae’r BA Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus yn cyrraedd anghenion myfyrwyr a chyflogwyr yr unfed ganrif ar hugain. Dewch i ddysgu am lenyddiaeth, iaith a diwylliant Cymru ac archwilio meysydd prysur y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus ar y cwrs gradd BA cydanrhydedd hwn. Byddwch yn astudio amrywiaeth eang o lenyddiaeth gan gynnwys dramâu, straeon byrion a nofelau, yn ogystal â barddoniaeth o'r traddodiad barddol canoloesol i geneuon protest modern. Byddwch yn meithrin dealltwriaeth gadarn o iaith a gramadeg Cymraeg, ieithyddiaeth a pholisi cynllunio iaith, ac yn dysgu sgiliau cyfieithu gwerthfawr. Ochr yn ochr â hyn, byddwch yn dysgu am ddamcaniaethau allweddol ym meysydd y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus a'u heffaith ar ein cymdeithas a'r ffordd rydym yn cyflawni busnes. Drwy gydol eich astudiaethau, byddwch yn meithrin sgiliau ymchwil a dadansoddi ardderchog ac yn dysgu sut i gyflwyno eich syniadau'n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig. Mae gennym fodiwlau iaith, cyfryngau, llenyddiaeth, a bolisi a chyfraith iaith. Mae astudio dramor yn gyfle gwych i brofi diwylliant arall, i wneud ffrindiau o bob cwr o'r byd ac i gael profiad gwerthfawr i'ch paratoi ar gyfer y byd ar ôl i chi gwblhau'ch astudiaethau. Bydd myfyrwyr cynllun gradd pedair blynedd sy'n cynnwys blwyddyn dramor yn gallu astudio mewn prifysgol bartner yn eu trydedd flwyddyn. O ran y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, bydd y cwrs yn dy helpu i ddatblygu dealltwriaeth gref o ddamcaniaethau yn y meysydd hyn. Byddi di hefyd yn datblygu ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol a newidiol a’r effaith y maent yn ei chael ar gymdeithas a’r byd busnes. Byddi’n cael dy ddysgu gan ddarlithwyr sy’n derbyn bri rhyngwladol am eu gwaith ymchwil ac sy’n arwain yn eu meysydd. Mae dau Brifardd ac enillwyr Llyfr y Flwyddyn ymhlith aelodau o staff Adran y Gymraeg. Mae ein campws dafliad carreg yn unig o’r traeth ac eto i gyd wedi ei leoli mewn dinas fywiog. Yn Abertawe, ceir y gorau o’r ddau fyd! . Dewch draw i’n Diwrnod Agored nesaf neu cysylltwch am ragor o wybodaeth. https://www.swansea.ac.uk/cy/cymraeg/

Modules

Bydd eich blwyddyn gyntaf yn cynnwys cymysgedd o fodiwlau gorfodol a dewisol, enghreifftiau o fodiwlau gorfodol o’r blynyddoedd diwethaf gan gynnwys: • Meistroli’r Iaith • Cysylltiadau Cyhoeddus: Cyfathrebu Strategol Bydd eich ail a'ch trydedd flwyddyn yn cynnwys modiwlau cwbl ddewisol. Mae enghreifftiau o fodiwlau dewisol o'r blynyddoedd diwethaf wedi cynnwys: • Hawliau Laith yn y Cyd-destun Rhyngwladol • Amlddiwylliannedd a'r Gymraeg • Y Gymraeg, Datganoli a'r Gyfraith • Cynllunio Cynhyrchiad Aml-blatfform • Drama a Dogfen ar y sgrin Bydd eich blwyddyn olaf yn cynnwys prosiect traethawd hir annibynnol.

Assessment method

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddulliau asesu o fewn ein rhaglenni. Yn ogystal ag arholiadau a thraethodau traddodiadol, mae enghreifftiau o asesu amgen yn cynnwys: • Podlediadau • Creu Gwefannau • Cyflwyniadau Llafar • Recordio Bwletin • Creu a Chyflwyno meicrowers • Adolygiadau Llyfrau


How to apply

Application codes

Course code:
QP5J
Institution code:
S93
Campus name:
Singleton Park Campus
Campus code:
-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

International applicants

If you are an international applicant please visit our international pages for more information and details on how to apply: http://www.swansea.ac.uk/international/

Entry requirements

Qualification requirements

Welsh GCSE Minimum Grade C (4).


English language requirements

For applicants whose first language is not English we require a minimum overall IELTS score of 6.0 (or equivalent) and no less than 5.5 in each component.

English Language Requirements at Swansea University

https://www.swansea.ac.uk/admissions/english-language-requirements/


Fees and funding

Tuition fees

No fee information has been provided for this course

Tuition fee status depends on a number of criteria and varies according to where in the UK you will study. For further guidance on the criteria for home or overseas tuition fees, please refer to the UKCISA website .

Additional fee information

For the latest fee information, please check the individual course page on our website. Our full range of programmes are listed here: https://www.swansea.ac.uk/undergraduate/courses/ Further information on tuition fees can be found here: https://www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding/tuition-fees/
Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus (Welsh, Media and Public Relations) at Swansea University - UCAS