University of Wales Trinity Saint David

Degree level: Undergraduate
Awarded by: University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Astudiaethau Addysg: Cynradd

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Mae'r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio gyda phlant, i'w ysbrydoli i fwynhau dysgu, ac i weithio mewn proffesiynau sydd yn gwneud gwahaniaeth i fywyd plant. Mae hwn yn gwrs poblogaidd mewn Prifysgol cyfeillgar lle rydych yn enw nid yn rhif. Mae BA Astudiaethau Addysg: Cynradd yn un o ychydig iawn o rhaglenni yn y Deyrnas Unedig sydd yn canolbwyntio ar astudio addysg yn y sector gynradd. Mae’r rhaglen ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, trwy gyfrwng y Saesneg ac yn ddwyieithog ac mae’r darlithwyr i gyd yn ddwyieithog. Gwneir dau leoliad arsylwadol gan bob myfyriwr a cheir cyfle i astudio dramor am semester.

Course details

Modules

Modylau enghreifftiol – Mapio’r Cwricwlwm. Datblygiad Unigol; Llwybrau Ymholi; Pynciau Llosg; Traethawd Hir.

Assessment method

Mae’r asesiadau’n cynnwys cyflwyniadau grŵp ac unigol , cyflwyniadau posteri academaidd, portffolios, aseiniadau ysgrifenedig ac astudiaethau achos. Nid oes arholiadau.


How to apply

Application codes

Course code:
14F3
Institution code:
T80
Campus name:
Carmarthen Campus
Campus code:
C

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


Unistats information

Operated by the Office for Students
85%
Student satisfaction
73%
Employment after 15 months (Most common jobs)
91%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Astudiaethau Addysg: Cynradd at University of Wales Trinity Saint David - UCAS