Course options

There are other course options available which may have a different vacancy status or entry requirements – view the full list of options

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Mae'r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio gyda phlant, i'w ysbrydoli i fwynhau dysgu, ac i weithio mewn proffesiynau sydd yn gwneud gwahaniaeth i fywyd plant. Mae hwn yn gwrs poblogaidd mewn Prifysgol cyfeillgar lle rydych yn enw nid yn rhif. Mae BA Astudiaethau Addysg: Cynradd yn un o ychydig iawn o rhaglenni yn y Deyrnas Unedig sydd yn canolbwyntio ar astudio addysg yn y sector gynradd. Mae’r rhaglen ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, trwy gyfrwng y Saesneg ac yn ddwyieithog ac mae’r darlithwyr i gyd yn ddwyieithog. Gwneir dau leoliad arsylwadol gan bob myfyriwr a cheir cyfle i astudio dramor am semester.

Modules

Blwyddyn Un – Lefel 4 (Tyst AU, Dip AU a BA) Heriau Cyfoes: Gwneud Gwahaniaeth (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion) Datblygiad ar draws y Rhychwant Oes (20 credyd; gorfodol) Addysg: Gorffennol, Presennol, Dyfodol (20 credyd; gorfodol) Dysgu yn yr Oes Ddigidol (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion) Damcaniaeth ac Arfer Dysgu (20 credyd; gorfodol) Parchu Hawliau a Chefnogi Cynhwysiant (20 credyd; gorfodol). Blwyddyn Dau – Lefel 5 (Dip AU a BA) Mae Pawb yn golygu Pawb (20 credyd; gorfodol) Amgylcheddau Dysgu Amgen (20 credyd; gorfodol) Dod yn Addysgwr Cynradd (20 credyd; gorfodol) Ysgogwyr Newid: Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion) Ysgogwyr Newid: Creadigrwydd a Chreu Gwerth (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion) Ymchwil Addysgol (20 credyd; gorfodol). Blwyddyn Tri – Lefel 6 (BA) Astudiaethau Cwricwlwm ac Asesu (20 credyd; gorfodol) Prosiect Annibynnol (40 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion) Hinsoddau Dysgu (20 credyd; gorfodol) Gwneud Gwahaniaeth gyda’n Gilydd (20 credyd; gorfodol) Llesiant mewn Addysg (20 credyd; gorfodol).

Assessment method

Mae’r asesiadau’n cynnwys cyflwyniadau grŵp ac unigol , cyflwyniadau posteri academaidd, portffolios, aseiniadau ysgrifenedig ac astudiaethau achos. Nid oes arholiadau.


How to apply

Application codes

Please select a course option – you will then see the application code you need to use to apply for the course.

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


Unistats information

Operated by the Office for Students
No data
Student satisfaction
72%
Employment after 15 months (Most common jobs)
94%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Astudiaethau Addysg: Cynradd at University of Wales Trinity Saint David - UCAS