University of Wales Trinity Saint David

Degree level: Undergraduate
Awarded by: University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Addysg Gynradd gyda SAC

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Darperir y cwrs BA Addysg Gynradd gyda SAC yng Nghaerfyrddin gan Ganolfan Addysg Athrawon De Orllewin Cymru. Mae’n canolbwyntio ar astudiaeth broffesiynol o holl amrediad addysg gynradd. Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio yn y fath fodd i addysgu a hyfforddi athrawon ar gyfer ysgolion Cymru a thu hwnt ond gan roi sylw penodol i gyd-destun ieithyddol a blaenoriaethau addysg yng Nghymru.

Course details

Modules

Mae’r ddarpariaeth brifysgol-seiliedig yn cynnwys modylau a gynlluniwyd er mwyn darparu dealltwriaeth eang o heriau a phleserau addysgu yn y 21ain ganrif. Enillir dealltwriaeth o amrywiaeth eang o agweddau ar waith ar draws yr ystod oed a’r cwricwlwm cynradd. O fewn y rhaglen mae pwyslais cryf ar TGCh a’r modd y dylai honno gefnogi dysgu mewn meysydd eraill o’r cwricwlwm.

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Primary

How to apply

Application codes

Course code:
X123
Institution code:
T80
Campus name:
Carmarthen Campus
Campus code:
C

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)

Interview

Audition


Unistats information

Operated by the Office for Students
82%
Student satisfaction
95%
Employment after 15 months (Most common jobs)
95%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Addysg Gynradd gyda SAC at University of Wales Trinity Saint David - UCAS