Course options

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Bydd graddedigion y cwrs hwn yn meddu ar yr wybodaeth, sgiliau, gwerthoedd ac anianawd i gyflawni statws athro cymwysedig (SAC) a bod yn athro proffesiynol, yn barod i weithio yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r cynnwys craidd yn cynnwys:

  • Lleoliad amgen – cyfle i brofi addysg yn ei hystyr ehangach;
  • Pontio – y broses lle bo gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol yn cwrdd, a chaiff y dull trawsnewidiol ei gyflawni;
  • Modylau gorfodol – cynnwys sy’n cael ei gyd-adeiladu a’i gyd-ddarparu (pedagogaidd a chysylltiedig â phwnc) y rhaglen a fydd yn sail i astudiaeth israddedig;
  • Dewisol – profiad yn yr ysgol ac a gefnogir gan y Brifysgol lle gall myfyrwyr ddewis dilyn trywydd ymholi mwy arbenigol er mwyn dyfnhau eu gwybodaeth o’r cwricwlwm.
  • Cynhadledd partneriaeth – y cyfle i rannu arfer gorau mewn digwyddiad cynhadledd er mwyn gallu trawsnewid y bartneriaeth;
  • Statws Athro Cymwysedig – llwybr proffesiynol gorfodol sy’n arwain at ddyfarniad statws athro cymwysedig;
  • Datblygu Sgiliau’r Gymraeg – llwybr proffesiynol gorfodol i ddatblygu hyder a gallu graddedigion wrth siarad Cymraeg.
Bydd cyfanswm o 24 awr wedi’i leoli mewn ysgol i gael profiad addysgu proffesiynol.

Modules

Lefel 4 • Astudiaethau Craidd Cylch 1: Y Dysgwr: pwy ydw i’n ei addysgu? (20 credyd) • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd Cylch 1: Arwain y Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Craidd Cylch 1: Dysgwyr, Ysgolion a Chymunedau: ble ydw i’n addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd Cylch 1: Ymchwilio’r Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (20 credyd) • Dysgu yn yr Oes Ddigidol (20 credyd; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion). Lefel 5 • Astudiaethau Craidd Cylch 2: Y Dysgwr: pwy ydw i’n ei addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd Cylch 2: Arwain y Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Craidd Cylch 2: Dysgwyr, Ysgolion a Chymunedau: ble ydw i’n addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd Cylch 2: Ymchwilio’r Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (30 credyd). Lefel 6 • Astudiaethau Craidd Cylch 3: Y Dysgwr: pwy ydw i’n ei addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd Cylch 3: Arwain y Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (30 credyd) • Astudiaethau Craidd Cylch 3: Dysgwyr, Ysgolion a Chymunedau: ble ydw i’n addysgu? • Astudiaethau Proffesiynol a Phedagogaidd Cylch 3: Ymchwilio’r Dysgu: beth, sut a pham ydw i’n addysgu? (30 credyd). Mae pob modiwl yn orfodol.

Assessment method

Mae cynllun y rhaglen yn darparu’r cyfle i asesiadau gael eu cysylltu’n agos ag arfer ystafell ddosbarth a thynnu ar brofiad a geir o brofiad personol. Mae’r dull hwn yn sefydlu’r cysylltiadau rhwng dysgu deallusol a dysgu trwy brofiadau ymhellach. Er enghraifft, bydd rhaid i fyfyrwyr gynllunio, cynnal, gwerthuso a rhannu prosiect ymchwil agos i arfer a fydd yn effeithio’n uniongyrchol ar ddysgwyr. Lle bynnag y bo’n bosibl, caiff aseiniadau eu cyflwyno a’u marcio’n electronig i hwyluso adborth amserol ac effeithiol. Mae elfennau asesu’n cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, poster digidol, portffolios, fideo unigol a phrosiect ymchwil.

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Primary

How to apply

Application codes

Course code:
X123
Institution code:
T80
Campus name:
Carmarthen Campus
Campus code:
C

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Applicants are required to obtain 115 UCAS points. GCSE Qualifications Applicants must have all 3 of the following: • Grade C/ Grade 4 or above in GCSE English Language or English Literature (English medium applicants) or Grade C / Grade 4 Welsh Language or Welsh Literature  • Grade C/ Grade 4 or above in GCSE Mathematics or Mathematics Numeracy.  • Grade C / Grade 4 or above in GCSE Science. Disclosure and Barring Service (DBS) If accepted onto our programme, you will be required to obtain a clear enhanced DBS (Disclosure and Barring Service formerly known as CRB, Criminal Records Bureau) clearance check as soon as possible.

Additional entry requirements

Audition

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)

Interview


Unistats information

Operated by the Office for Students

There is no data available for this course. For further information visit the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

Republic of Ireland £9000 Year 1
EU £13500 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Addysg Gynradd gyda SAC at University of Wales Trinity Saint David - UCAS