Addysg Gychwynnol Athrawon Cynradd gyda SAC at University of South Wales - UCAS

University of South Wales

Degree level: Undergraduate
Awarded by: University of South Wales (Prifysgol De Cymru)

Addysg Gychwynnol Athrawon Cynradd gyda SAC

Course summary

Ydych chi eisiau dysgu mewn ysgol gynradd a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol go iawn i addysg pobl ifanc? Ydych chi’n angerddol am addysg gynradd ac yn awyddus i rannu’ch brwdfrydedd gydag eraill? Mae’r radd BA (Anrh) Addysg Gychwynnol i Athrawon Cynradd gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC) yn eich galluogi i ddod yn athro/athrawes gymwysedig, hyderus, arloesol sydd â’r gallu i adlewyrchu’n gritigol, o fewn tair blynedd. Mae’r cwrs yn cael ei gynnal yn y brifysgol ac mewn ysgolion cynradd er mwyn darparu profiadau dysgu ac addysgu dilys fydd yn paratoi athrawon dan hyfforddiant i ysbrydoli dysgwyr i gyflawni pedwar diben Cwricwlwm i Gymru. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth yn yr Ardaloedd Dysgu a Phrofiad, sgiliau ymarferol, sgiliau ehangach a chymwyseddau proffesiynol sydd angen i fod yn athro/athrawes arbennig o effeithiol.

Qualified teacher status (QTS)

To work as a teacher at a state school in England or Wales, you will need to achieve qualified teacher status (QTS). This is offered on this course for the following level:

  • Primary

How to apply

Application codes

Course code:
X125
Institution code:
W01
Campus name:
Newport
Campus code:
C

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

TGAU: •Gradd C/Gradd 4 yn yr arholiadau TGAU mewn unrhyw un o’r pynciau canlynol: Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg (Iaith gyntaf), Llenyddiaeth Gymraeg. •Gradd 4/Gradd 4 yn yr arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd. •TGAU Gradd C /Gradd 4 mewn Cymraeg Iaith a Gwyddoniaeth.

Please click the following link to find out more about qualification requirements for this course

https://www.southwales.ac.uk/courses/ba-anrh-addysg-gychwynnol-athrawon-cynradd-gyda-sac/

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)

Interview


Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
International £12600 Year 1

Tuition fee status depends on a number of criteria and varies according to where in the UK you will study. For further guidance on the criteria for home or overseas tuition fees, please refer to the UKCISA website .

Additional fee information

Students have access to a wide range of resources including textbooks, publications, and computers in the University’s library and via online resources. In most cases they are more than sufficient to complete a course of study. Where there are additional costs, either obligatory or optional, these are detailed on the University website (on individual course pages). Of course students may choose to purchase their own additional personal resources/tools over and above those listed to support their studies at their own expense. All stationery and printing costs are at a student’s own expense. Students from Wales and the EU may be eligible for a means-tested Welsh Government Learning Grant. Please visit the University website for full details.
Addysg Gychwynnol Athrawon Cynradd gyda SAC at University of South Wales - UCAS