University of Wales Trinity Saint David

Degree level: Undergraduate
Awarded by: University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol gyda Blwyddyn Sylfaen (Ardystiad ETS)

Course options

There are other course options available which may have a different vacancy status or entry requirements – view the full list of options

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

Mae’r rhaglen Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (BA) (Ardystiad ETS) yn cynnig cymhwyster proffesiynol i fyfyrwyr, a thrwy safbwynt y gwyddorau cymdeithasol mae’n archwilio heriau cyfredol a chyfoes y mae pobl ifanc yn eu hwynebu, gan gynnwys: Trawma Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod Camddefnyddio Sylweddau Llinellau Cyffuriau Hawliau Plant Iechyd a Llesiant Effaith perthnasoedd

Modules

Blwyddyn Sylfaen – Lefel 3 Sgiliau Goroesi Academaidd (30 credyd; gorfodol) Cyflwyniad i Fywyd Prifysgol: Ffynnu fel Myfyriwr (30 credyd; gorfodol) Cyflwyniad i Arfer Gwaith Ieuenctid (60 credyd; gorfodol). Blwyddyn Un – Lefel 4 (Tyst AU, Dip AU a BA) Sgiliau Astudio Academaidd i Fyfyrwyr (20 credyd; gorfodol) Sgiliau Cwnsela, Ymwybyddiaeth Ofalgar ac Arfer Therapiwtig (20 credyd; gorfodol) Arfer Proffesiynol: Egwyddorion a Chyd-destunau Gwaith gyda Phobl Ifanc (20 credyd; gorfodol) Deall Oedolaeth (20 credyd; gorfodol) Pobl Ifanc a Chymdeithas 1: Eiriolaeth, Grymuso, Cyfranogiad a Hawliau (20 credyd; gorfodol) Arfer Gwaith Ieuenctid 1: Paratoi’r Gweithlu (20 credyd; craidd). Blwyddyn Dau – Lefel 5 (Dip AU a BA) Nid yw Unrhyw un yn Rhy Fach i Wneud Gwahaniaeth: Gweithio gyda Phobl Ifanc i Greu Hinsawdd o Newid (20 credyd; gorfodol) Ymchwil Cymdeithasol ar gyfer Arfer Proffesiynol (20 credyd; gorfodol) Goruchwyliaeth, Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol (20 credyd; gorfodol) Pobl Ifanc a Chymdeithas 2: Iechyd Meddwl, Llesiant a Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (20 credyd; gorfodol) Arfer Gwaith Ieuenctid 2: Datblygu Arfer (40 credyd; craidd). Blwyddyn Tri – Lefel 6 (BA) Traethawd Hir (40 credyd; gorfodol) Pobl Ifanc a Chymdeithas 3: Trawma, Camfanteisio a Phlentyndod Gwenwynig (20 credyd; gorfodol) Pobl Ifanc mewn Ffocws (20 credyd; gorfodol) Llesiant a Gwydnwch Pobl Ifanc (20 credyd; gorfodol) Arfer Gwaith Ieuenctid 3: Arwain a Rheoli (20 credyd; craidd).

Assessment method

Lluniwyd asesiadau i adlewyrchu gofynion y maes, a datblygu sgiliau cyflogadwyedd eang yn y myfyrwyr. Nid oes unrhyw arholiadau.


How to apply

Application codes

Please select a course option – you will then see the application code you need to use to apply for the course.

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Foundation

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


Unistats information

Operated by the Office for Students
No data
Student satisfaction
75%
Employment after 15 months (Most common jobs)
85%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol gyda Blwyddyn Sylfaen (Ardystiad ETS) at University of Wales Trinity Saint David - UCAS