Bangor University

Degree level: Undergraduate

Cymraeg Proffesiynol (Professional Welsh)

Course options

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

TEF Gold

Bangor University has opted into the TEF and received a Gold award.

Find out more about the TEF.

Byddwch yn dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a chewch gyfle i fynd ar leoliad gwaith. Byddwch yn astudio cyfuniad o fodiwlau craidd, gorfodol a dewisol. Gallwch ddilyn rhai cyrsiau dewisol o blith modiwlau Ysgol y Gymraeg neu ysgolion eraill. Byddwch yn cael eich asesu drwy amrywiaeth o ddulliau yn ôl yr hyn sy’n briodol i ofynion modiwlau unigol. Y nod yw rhoi’r cyfle i chi astudio’r iaith Gymraeg mewn modd ymarferol a fydd yn cryfhau eich sgiliau ysgrifenedig a llafar yn ogystal â rhoi’r cyfle i chi astudio agweddau ar lenyddiaeth Gymraeg hyd at y presennol. Bydd pwyslais arbennig ar ddatblygu ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth o’r Gymraeg yn y gweithle.

Course details

Modules

Am fanylion y modiwlau, ewch i wefan y brifysgol os gwelwch yn dda.


How to apply

Application codes

Course code:
Q563
Institution code:
B06
Campus name:
Main Site
Campus code:
-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements


English language requirements

For the most up-to-date information on acceptable English Language proficiency qualifications, please visit our webpage below.

https://www.bangor.ac.uk/international/future/englishlanguage


Unistats information

Operated by the Office for Students
100%
Student satisfaction
40%
Employment after 15 months (Most common jobs)
90%
Go onto work and study

The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data. For further information, see the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

Republic of Ireland £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1

Additional fee information

Tuition fees and scholarship information for International applicants can be found here: https://www.bangor.ac.uk/international/tuition
Cymraeg Proffesiynol (Professional Welsh) at Bangor University - UCAS