Cymraeg (llwybr iaith gyntaf) at Swansea University - UCAS

Course summary

"Gallwch ymgolli mewn llenyddiaeth a barddoniaeth Gymraeg gan ddysgu am hanes cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol yr iaith ar yr un pryd ar ein rhaglen BA Cymraeg (iaith gyntaf). Mae ein cwrs yn canolbwyntio ar helpu myfyrwyr i ddatblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn ennill swydd lewyrchus yn y dyfodol. Mae gennym fodiwlau iaith, cyfryngau, llenyddiaeth, a bolisi a chyfraith iaith. Dyma farn rhai o’n cyn-fyfyrwyr: “Fe wnes i wir fwynhau fy amser yn Adran y Gymraeg yn fawr iawn a llwyddais i wneud llawer o fodiwlau amrywiol. Roedd modd i mi ddysgu llu o sgiliau a fydd bob amser o gymorth yn fy ngyrfa. Mae’r Gymraeg yn agor cymaint o ddrysau amrywiol. Y penderfyniad gorau a wnes i oedd mynd i Abertawe i astudio’r Gymraeg. Mae’r staff mor gefnogol bob amser. Diolch Prifysgol Abertawe!” Rhiannon Lloyd, Heddlu Gwent. Mae ein strwythur gradd hyblyg sy'n cynnig amrywiaeth o fodiwlau dewisol yn rhoi digonedd o gyfle i chi deilwra eich astudiaethau yn unol â'ch diddordebau penodol, eich nodau gyrfa neu'ch uchelgeisiau ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig. Mae dau Brifardd ac enillwyr Llyfr y Flwyddyn ymhlith aelodau o staff yr Adran. At hyn, mae ein campws dafliad carreg yn unig o’r traeth ac eto i gyd wedi ei leoli mewn dinas fywiog. Yn Abertawe, ceir y gorau o’r ddau fyd! Dewch draw i’n Diwrnod Agored nesaf neu cysylltwch am ragor o wybodaeth. https://www.swansea.ac.uk/cy/cymraeg/ "

Modules

"Bydd eich blwyddyn gyntaf yn cynnwys cymysgedd o fodiwlau gorfodol a dewisol, enghreifftiau o fodiwlau gorfodol o’r blynyddoedd diwethaf gan gynnwys: • Defnyddio'r Laith • Trawsieithu Bydd eich ail a'ch trydedd flwyddyn yn cynnwys modiwlau cwbl ddewisol. Mae enghreifftiau o fodiwlau dewisol o'r blynyddoedd diwethaf wedi cynnwys: • Hawliau Laith yn y Cyd-destun Rhyngwladol • Amlddiwylliannedd a'r Gymraeg • Cyfraith Hywel • Blas ar Ymchwil • Y Gymraeg, Datganoli a'r Gyfraith Bydd eich blwyddyn olaf yn cynnwys prosiect traethawd hir annibynnol. "

Assessment method

"Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddulliau asesu o fewn ein rhaglenni. Yn ogystal ag arholiadau a thraethodau traddodiadol, mae enghreifftiau o asesu amgen yn cynnwys: • Podlediadau • Creu Gwefannau • Cyflwyniadau Llafar • Recordio Bwletin • Creu a Chyflwyno meicrowers • Adolygiadau Llyfrau Drwy gydol eich gradd Gymraeg israddedig, byddwch yn datblygu sgiliau ymchwil a dadansoddi rhagorol ac yn dysgu cyflwyno eich syniadau yn effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig. "


How to apply

Application codes

Course code:
Q561
Institution code:
S93
Campus name:
Singleton Park Campus
Campus code:
-

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

International applicants

If you are an international applicant please visit our international pages for more information and details on how to apply: http://www.swansea.ac.uk/international/

Entry requirements

Qualification requirements

Our preferred offer is BBB at A-level or equivalent. We do not require A-level Welsh for first language Welsh speakers. All offers are made following a review of the application form, predicted/achieved grades and subjects, the reference and personal statement. Welsh-medium provision is a key priority for the Welsh Government. The Welsh Government has a target of one million Welsh speakers by 2050 and sees education and linguistic progression as one of the main ways to achieve this, Therefore to support this priority, candidates, applying for Single Honours Welsh-medium degrees will receive an unconditional offer if their predicted achievement meets or exceeds our entry requirements, there is a record of success in a relevant GCSE and they hold Swansea University as their firm choice.


English language requirements

For applicants whose first language is not English we require a minimum overall IELTS score of 6.0 (or equivalent) and no less than 5.5 in each component.

English Language Requirements at Swansea University

https://www.swansea.ac.uk/admissions/english-language-requirements/


Student Outcomes

Operated by the Office for Students
61%
Employment after 15 months (Most common jobs)
86%
Go onto work and study

The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

No fee information has been provided for this course

Additional fee information

For the latest fee information, please check the individual course page on our website. Our full range of programmes are listed here: https://www.swansea.ac.uk/undergraduate/courses/ Further information on tuition fees can be found here: https://www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding/tuition-fees/
Cymraeg (llwybr iaith gyntaf) at Swansea University - UCAS