Course options

There are other course options available which may have a different vacancy status or entry requirements – view the full list of options

Make sure you check on the university, college or conservatoire website for any updates about course changes as a result of COVID-19.

Course summary

BA Astudiaethau Addysg Nod y rhaglen hon yw eich paratoi gyda'r wybodaeth a'r sgiliau i weithio gyda dysgwyr o bob oed ac mewn amrywiaeth o leoliadau. Rydym yn ceisio datblygu ein dysgwyr i fod yn feddylwyr beirniadol annibynnol sy'n barod i ymgysylltu a gweithredu fel asiantau newid yn y DU ac yn fyd-eang. Pam dewis y cwrs hwn 1. Y cyfle i astudio ystod o bynciau sy'n gysylltiedig ag addysg sy'n berthnasol i ystod eang o yrfaoedd gydag opsiynau llwybr unigryw yn caniatáu ichi arbenigo'ch astudiaethau mewn maes sy'n addas i chi. 2. Meintiau dosbarthiadau llai gyda darlithwyr cefnogol a phrofiadol sy'n rhoi'r dysgwr wrth galon y rhaglen. 3. Rhaglen sydd wedi'i hen sefydlu ac sydd wedi'i dysgu am dros 11 mlynedd yn Abertawe. 4. Cysylltiadau cyflogadwyedd rhagorol a chyfleoedd ar gyfer dilyniant ôl-raddedig. 5. Mae sesiynau wedi'u hamserlennu mewn ffordd sy'n addas i deuluoedd sy'n eich galluogi i astudio mewn amgylchedd cefnogol a gofalgar.

Modules

Blwyddyn Un – Lefel 4 (Tyst AU, Dip AU a BA) Sicrhau Sgiliau Astudio Llwyddiannus (20 credyd; gorfodol) Addysg: Ddoe, Heddiw, Yfory (20 credyd; gorfodol) Datblygiad ar Drawe yr Ystod Oedran (20 credyd; gorfodol) Damcaniaeth Dysgu ac Ymarfer (20 credyd; gorfodol) Parchu Hawliau Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru (20 credyd; gorfodol) Cydraddoldeb i Bawb? (20 credyd; gorfodol) Blwyddyn Dau – Lefel 5 (Dip AU a BA) Ymchwil Addysgol (20 credyd; gorfodol) Pawb yn Golygu Pawb (20 credyd; gorfodol) Amgylcheddau Dysgu Amgen (20 credyd; gorfodol) Dysgu trwy ymgysylltu â’r gymuned (20 credyd; gorfodol) Y Meddwl Ymholgar: Dulliau Dysgu ac Addysgu Creadigol (20 credyd; gorfodol) Y 3 R (20 credyd; gorfodol) Blwyddyn Tri – Lefel 6 (BA) Prosiect Annibynnol (40 credyd; gorfodol) Gwneud Gwahaniaeth Gyda’n Gilydd (20 credyd; gorfodol) Astudiaethau Cwricwlwm ac Asesu (20 credyd; gorfodol) Lles mewn Addysg (20 credyd; gorfodol) Dysgwyr Sy’n Oedolion a Dysgu (20 credyd; gorfodol)

Assessment method

Asesir myfyrwyr mewn amryw o ffyrdd i helpu i ddatblygu sgiliau astudio annibynnol yn ogystal â gweithio mewn tîm. Nid ydym yn asesu yn defnyddio arholiadau ond yn hytrach yn defnyddio ystod amrywiol o ddulliau megis portffolios, cyflwyniadau, posteri academaidd yn ogystal ag ystod o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n seiliedig ar ymchwil.


How to apply

Application codes

Please select a course option – you will then see the application code you need to use to apply for the course.

Points of entry

The following entry points are available for this course:

  • Year 1

Entry requirements

Qualification requirements

Additional entry requirements

Criminal records declaration (DBS/Disclosure Scotland)


Unistats information

Operated by the Office for Students
No data
Student satisfaction
72%
Employment after 15 months (Most common jobs)
94%
Go onto work and study

The student satisfaction data is from students surveyed during the Covid-19 pandemic. The number of student respondents and response rates can be important in interpreting the data – it is important to note your experience may be different from theirs. This data will be based on the subject area rather than the specific course. Read more about this data on the Discover Uni website.

Fees and funding

Tuition fees

EU £9000 Year 1
England £9000 Year 1
Northern Ireland £9000 Year 1
Scotland £9000 Year 1
Wales £9000 Year 1
Channel Islands £9000 Year 1
International £13500 Year 1

Additional fee information

No additional fees or cost information has been supplied for this course, please contact the provider directly.
Astudiaethau Addysg at University of Wales Trinity Saint David - UCAS